Om Sprogin / Trine Kjær Krogh

Trine Kjær Krogh

Trine Kjær Krogh er lektor, cand.mag. i dansk og religionshistorie, har en pd. i specialpædagogik og er uddannet lærer i dsa på KUA. Trine har både undervist i dansk som andetsprog, været speciallærer og konsulent ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, og har fungeret som underviser, eksaminator, vejleder og censor inden for børns sprog og specialpædagogik. Trine er oversætter og forfatter til en lang række bøger, blandt andet Læs og forstå matematik (sammen med Michael Wahl Andersen), Sprogets milepæle og Dit barns sprog.

Bylander, H. I & Krogh, T.K. (2018): Samtale er guld – kommunikation og sprog i børnehøjde. Dafolo

Bylander, H. I & Krogh, T.K. (2017): Stærkt sprogarbejde – hele vejen rundt om høj kvalitet i dagtilbuddets sproglige miljøer. Dafolo
 
Bylander, H.I & Krogh, T.K. (2017): Sprogvurdering af 2-årige. Udvikling af praksisnære handleplaner. Samfundslitteratur.
 
Salameh, E, Bylander, H.I, Krogh, T.K. og Hedman, C. (2017): Børn med flere sprog. Dansk Psykologiske Forlag.

Bylander, H. I & Krogh, T.K. (2014): Dit barns sprog. Dansk Psykologisk Forlag.

Bylander, H.I, & Krogh, T.K. (2014): Sprogets milepæle. Hvornår skal vi være bekymret for et barns sproglige udvikling. Dafolo.

Bylander, H.I, & Krogh, T.K. (2013): Sprogudvikling i et inkluderende perspektiv hos børn unge og voksne med og uden sproglige vanskeligheder. Dafolo.

Krogh, T.K. (2013): Narrativ sprogpædagogik, I Rithcie, T. (red.): Narrativ teori i pædagogers praksis. Billesø og Baltzer.

Andersen, M.W. og Krogh T.K. (2011): Læs og forstå matematik – Faglig læsning grundlag for tilegnelse af matematiske kompetencer, Alinea - udkom 2012 på Cappelen Damm Akademisk forlag i Norge under titlen: Læs og forstå matematik.

Certificeringer:

  • Sprog i Samspil (Learning Language and Loving it) - Hanen. www.hanen.org
  • Teachers Talk - Hanen. www.hanen.org 
  • Spark Communication - Hanen. www.hanen.org
  • ECERS The Early Childhood Environment Rating Scale-Revised (Børnemiljøvurderingsskala)
  • ERSI Environment Rating Scale Institute
  • ITERS The Infant/Toddler Environment Rating Scale-Revised (Småbørnsvurderingsskala)
  • ERSI Environment Rating Scale Institute
Sprogin | CVR: 11365795 | Annebergvej 1, st., 2700 Brønshøj. Kursus - Tjærebyvej 25, 4000 Roskilde  | Tlf.: 41403927