Bøger og Artikler


Hej Flue er skrevet til vuggestuens ældste børn omkring 2 år. Bogen fokuserer på den gode historie, kombineret med læring om sprog og natur for de allermindste børn. Hej Flues humørbarometer, kan støtte barnet i at tale om følelser. Hej flue er udgivet digitalt i 2017 som led i et pædagogisk udgivelsesprojekt om bøger om natur målrettet vuggestue og børnehave. Judith Annette Sølvkjær og Trine Kjær Krogh (2021).

Sprogin Forlag
 
 

Ensiana i Myretuen er målrettet børn på 3-4 år. Fagbogstillægget præsenterer en række kendte insekter, som man ofte finder på legepladsen, og beskriver deres livscyklus og forvandling. Bogen fokuserer på den gode historie, kombineret med læring om sprog og natur. Ensiana i myretuen er udgivet digitalt i 2017 som led i et pædagogisk udgivelsesprojekt om bøger om natur målrettet vuggestue og børnehave. Judith Annette Sølvkjær og Trine Kjær Krogh (2021).

Sprogin ForlagFluefrieriet er skrevet til børnehavens ældste børn. I fagbogstillægget kan man læse om kendte smådyr og deres habitater, særligt hvor man finder dem på legepladsen. Bogen fokuserer på den gode historie, kombineret med læring om sprog og natur Fluefrieriet er udgivet digitalt i 2017 som led i et pædagogisk udgivelsesprojekt om bøger om natur målrettet vuggestue og børnehave. Judith Annette Sølvkjær og Trine Kjær Krogh (2021).

Sprogin Forlag


Thelma Harms, Debby Cryer, Richard M. Clifford, Noreen Yazejian. Oversættelse og faglig bearbejdning af Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh: ITERS-3 -Småbørnsmiljøvurderingsskala (2020).
Hogrefe.

https://www.hogrefe.com/dk/shop/infant-toddler-environment-rating-scaler-third-edition-iters-3tm.html

 

 

 
 
Kathy Sylva, Iram Siraj og Brenda Taggart, Oversættelse og faglig bearbejdning af Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh: ECERS-E - Fokus på fire læreplansskalaer til børnehave (2018).
Hogrefe
 
 
 
 
 
Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh: Samtale er guld - Kommunikation og sprog i børnehøjde (2018)
Dafolo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kari Hole, Oversat fra norsk af Rasmus holm-Pedersen, Trine Kjær Krogh og Helle Iben Bylander: Begrebsaktiviteter, Læring af grundlæggende begreber (2018).
Special-Pædagogisk Forlag.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janice Greenberg og Elaine Weitzman, Oversat og faglig bearbejdning af Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh (2018)
Dafolo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trine Kjær Krogh og Judith Annette Sølvkjær (2018). Københavns kommune - Afdelingen for Bæredygtig Udvikling.
 
 


 
 
 
 
Vuggestuen (1½ - 2 år)
Historien: Hej flue
Plakat: Find dyrene
Plakat: Vred flue
 
 
 
Børnehaven (3 - 4 år)
Plakat: Find dyrene
Plakat: Forvandling
 
 
Børnehaven (5 - 6 år)
Historien: Fluefrieriet
Fagdelen: Habitater
Plakat: Find dyrene
Udklipsark: Klip ud dyr
 
 
Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh: Stærkt sprogarbejde - hele vejen rundt om høj kvalitet i dagtilbuddets sproglige miljøer (2017).
Dafolo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thelma Harms, Debby Cryer, mf., Oversættelse og faglig bearbejdning af Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh: SACERS - Børnemiljøvurderingsskala til dagpleje og familiepleje (2017).
Hogrefe.

 
 
 
Thelma Harms, Ellen Vineberg Jacobs mf., Oversættelse og faglig bearbejdning af Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh: SACERS - Børnemiljøvurderingsskala til Skolefritidsordninger (2017).
Hogrefe.

 
 
Eva-Kristina Salameh, Helle Iben Bylander, Trine Kjær Krogh: Børn med flere sprog (2017),
Dansk Psykologisk Forlag.

 
Billedhæfte, Manual samt Registreringshæfte:
 
 
 
 
 
 
 
 
Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh: Sprogvurdering af 2-årige (2017),
Samfunds Litteratur.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Heller Lützen, Helle Iben Bylander
Michael Wahl Andersen, Trine Kjær Krogh mf.: Literacy og læringsmål i indskolingen (2017),
Dafolo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh: Begrebsforståelse - en Vejledning (2017),
Special-pædagogisk forlag.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inger Kristine Løge, Olav Lunde, ill Katrine Kristiansen, dansk udgave af Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh. Begrebsforståelse - Grundlag for begynder indlæringen, (2016),
Special-pædagogisk forlag.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thelma Harms, Richard M. Clifford, Debby Cryer. Dansk udgave af Bylander, H.I, & Krogh, T.K. (2016): ITERS-R: Småbørnsmiljøvurderingsskala – Infant/Toddler Environment Rating Scale®, Revised.
Hogrefe.

 
 
 
Thelma Harms, Richard M. Clifford, Debby Cryer. Dansk udgave af Bylander, H.I, & Krogh, T.K. (2016): ECERS-3: Børnemiljøvurderingsskala. Early Childhood Environment Rating Scale®, Third Edition.
Hogrefe.

 
 
 
Af Trine Kjær Krogh, Helle Iben Bylander, Nynne Friis Refsgaard, Judith Annette Sølvkjær (2016). Flugten fra sneglefarmen – Et snegleeventyr og en børnefagbog. Hvad ved du om snegle. Dansk Psykologisk Forlag.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Janice Greenberg og Elaine Weitzman. Oversat og bearbejdet til dansk af Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh. (2016): Mere end ABC – tidlig literacy i dagtilbud.
Dafolo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NRDLS - New Reynell Developmental Language Scales. udgave af Susan Edwards.
Oversat og bearbejdet af Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh (2015).
Hogrefe.

 
 
 

DEL 1: Sprogudvikling og sprogforstyrrelse hos børn - Fonologi, grammatik, leksikon af Ulrika Nettelbladt, Eva-Kristina Salameh. Oversat og bearbejdet af Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh (2015).
Hogrefe.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEL 2: Sprogudvikling og sprogforstyrrelse hos børn - Fonologi, grammatik, leksikon af Ulrika Nettelbladt, Eva-Kristina Salameh. Oversat og bearbejdet af Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh (2015).
Hogrefe.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaine Weitzman og Janice Greenberg. (2014): Dansk bearbejdelse af Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh.
Sprog i samspil. En praksisnær guide til sproglig og social læring i dagtilbuddets fællesskaber. The Hanen Program.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bylander, H.I, & Krogh, T.K. (2014): Dit barns sprog.
Dansk Psykologisk Forlag.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bylander, H.I, & Krogh, T.K. (2014): Sprogets milepæle. Hvornår skal vi være bekymret for et barns sproglige udvikling.
Dafolo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Originaltitel: Embedding Evidence-Based Practice in Speech and Language Therapy by Dr. Hazel Roddam and Dr. Jemma Skeat. Oversættelse og dansk bearbejdning - Implementering af evidensbaseret praksis - i det logopædiske arbejdsfelt :Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh (2013).
Hogrefe.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krogh, T.K. & Bylander, H.I. (2013): En bæredygtig tilgang til børn i en flersproget kontekst. Kognition & Pædagogik, 23. årgang nr. 90.
Dansk Psykologisk Forlag.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bylander, H.I, & Krogh, T.K. (2013): Sprogudvikling i et inkluderende perspektiv hos børn unge og voksne med og uden sproglige vanskeligheder.
Dafolo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krogh, T.K., Bylander, H. I, Thomsen, M. (2013): Børn skal behandles ens, selv om de er forskellige. 0-14, årgang 23, nr. 1 2013.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krogh, T. K (2013): Skriftsprog i bevægelse – læsning og idræt.
Madsbjerg m.fl. (red.): Skrivelyst i fagene.
Dansk psykologisk forlag.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Andersen M. W. og Krogh, T. K. (2013): Faglig læsning kræver faglig indsigt i Andersen M. W. Weng, P. (red.) Håndbog om matematik i grundskolen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krogh, T.K. (2013): Narrativ sprogpædagogik, I Rithcie, Tom (red.): Narrativ teori i pædagogers praksis.
Billesø og Baltzer.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andersen, M.W.og Krogh, T.K.(2013): At regne med forståelse, I Hammershøi, Larsen og Holm-Larsen (red.): Læsning og skrivning i alle fag.
Dafolo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krogh, T.K. (2012): Glæden ved at arbejde, Kronik i Kristelig Dagblad 23. juli 2012.

 
 
 
 
 
Krogh, T.K. og Mulvad, R. (2012): Ud i skoven med skriften – et aktivitetsforløb med fokus på tidlig literacy I: Madsbjerg m.fl.(red.): Skrivelyst i børnehaven.
Dansk Psykologisk Forlag.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andersen, M.W. og Krogh, T.K. (2011): Nana og matematikken – om faglig læsning i matematik. I: Matematik nr. 6, 2011.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andersen, M.W. og Krogh T.K. (2011): Læs og forstå matematik – Faglig læsning grundlag for tilegnelse af matematiske kompetencer, Alinea (Udkom 2012 på Cappelen Damm Akademisk forlag i Norge under titlen: Les og forstå matematikk).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krogh, T.K. (2010): Dansk som andetsprog, Sprogvurdering af børn med flersproglig baggrund og Uddannelse, I: Basse, Bylander og Månsson (red.): Håndbog i sprogstimulering.
Dansk Psykologisk Forlag.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riise, D. V. og Krogh, T.K. (2008).: Stræk og slip – Bevægelse og afspænding i voksenundervisningen, CDR-Forlag. Målrettet undervisning af mennesker med sociale, psykiske eller udviklingsmæssige vanskeligheder.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erdem, A., Krogh, T.K., og Lützer, L. (2007): Min første dansker – fra indvandrerundervisning til dansk som andetsprog.
CDR-Forlag.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprogin | CVR: 35360700 | Annebergvej 1, st., 2700 Brønshøj.  | Tlf.: 41403927