Kurser og Certificeringer / Sprogvurdering af 3-6 årige

Sprogvurdering af 3-6 årige

Hvordan kan sprogvurderingsresultater tolkes og omsættes til sprogpædagogisk praksis?

Det er lovpligtigt, at 3-årige børn skal have foretaget en sprogvurdering, hvis der er forhold, der giver indikationer af, at barnet kan have behov for sprogstimulering eller særlig sproglig støtte. En del kommuner vælger at sprogvurdere alle 3-årige.

Socialministeriet har udgivet et nyt sprogvurderingsmateriale ’Sprogvurdering 3-6’, som gør det muligt at følge børns sprogudvikling indenfor aldersgruppen 3-6 år. Materialet giver mulighed for at foretage delvise evalueringer af de sprogpædagogiske tiltag.

Ved dette kursus er der mulighed for at se nærmere på sprogvurderingsresultater og hvordan man kan omsætte resultaterne til praksis elementer, der kan støtte de enkelte børn, og hvor det er muligt.

På kurset er det muligt at fremsende anonymiserede børns sprogvurderinger, og vi kan tage afsæt i disse og andre eksempler for at give redskaber til, hvordan det er muligt at målrette den sprogpædagogiske praksis i en travl hverdag. 

Deltagerprofil                                                                                                                                                                   
Kurset henvender sig til sprogvejledere, pædagoger, dagplejere og andre, der ønsker at blive klogere på, hvordan man kan tolke sprogvurderingsresultater og tage afsæt i disse til at målrette en sprogpædagogisk praksis til fordel for det enkelte barn. 

Kurset har til formål at give viden om:
Hvorfor en sprogvurdering kan være relevant i en pædagogisk kontekst.
Demonstrere principper og de udfordringer der kan være forbundet med at sprogvurdere.
Hvordan sprogvurderingsresultaterne kan tolkes og omsættes til delmål og mål i det sprogpædagogiske arbejde.
Relevansen af sprogvurderinger i relation til kolleger og forældre.
Hvordan sprogvurderingsmaterialet kan anvendes som evalueringsinstrument ved sprogpædagogiske tiltag og børnenes sprogudvikling.

Instruktør: Helle Iben Bylander, MA i sprogtilegnelse, tale-, høre- og læselærer. 

Hvor: Tjærebyvej 25, 4000 Roskilde 

Kursusramme: To dage med pause imellem, hvor der er hjemmearbejde. 

Datoer forår 2020: tirsdag den 17. marts og tirsdag den 21. april 2020. Begge dage kl. 12.30-15.30
Datoer efterår 2020: tirsdag den 20. oktober og tirsdag dag den 17. november 2020. Begge dage kl. 12.30-15.30

Pris: 1995 kr. ekskl. moms. Prisen er inkl. forplejning (eftermiddagskaffe/te, frugt og kage). 

Tilmelding: heidi@sprogin.dk

Tilmeldingsfrist:
Forår: tirsdag den 25. februar 2020
Efterår: tirsdag den 22. september 2020

Sprogin | CVR: 35360700 | Annebergvej 1, st., 2700 Brønshøj. Kursus - Tjærebyvej 25, 4000 Roskilde  | Tlf.: 41403927