Kurser og Certificeringer / Sprogvurdering af 2 årige

Sprogvurdering af 2 årige

Hvordan kan sprogvurderinger til børn på 22 måneder til 35 måneder være interessante, og hvordan kan resultaterne tolkes og omsættes til sprogpædagogisk praksis?

 

Vi ser på dette kursus nærmere på betydningen af den professionelles opsporing og indsats i sprogudviklingen hos småbørn. Og belyser den tidlige udvikling og senere kompetencer i livet, ligesom vi kortfattet ser nærmere på, hvordan sproget udvikles og på processerne i det at lære ord.

 

Den sproglige udvikling starter allerede før fødslen for alle børn, men hvorfor er der for nogle børn markante forskelle, som i nogle tilfælde allerede starter ved et årsalderen, vi ser nærmere på national og international forskning som byder ind med årsager og hypoteser.

 

Sprog og før-skriftlige færdigheder ved skolestart forudsiger indkomst, uddannelse og livsmuligheder, ikke mindst derfor er det vigtigt, at vi som professionelle har redskaber, som kan støtte små børn, der halter efter sine kammerater, så gabet ikke bliver for stort og i værste fald ikke kan indhentes.

 

Vi ved, hvordan små børn lærer at tale, de skal høre tale fra voksne eller større børn i meningsfyldte kontekster, men hvad betyder det? De har brug for at høre et rigt og varieret sprog og være i et sprogmiljø, som giver plads til at de selv kan tale, afprøve og udvikle sproget, men hvad er et godt sprogmiljø, vi søger at give svar og byde ind med hvilket input og i hvilken form, der bidrager til udvikling i hverdagen.

 

Vi sætter fokus på forældresamarbejde, fordi det er en vigtig brik i sprogtilegnelsen, og ser nærmere på hvad der er behov for ud over til basale behov og hvordan stimulering kan implementeres naturligt ved både rutiner og leg. Vi vender opmærksomheden mod børnenes perceptionssystem, der er under udvikling, og de derfor ikke opfatter tale ligeså effektivt som voksne, så vi byder ind med, hvordan kan en god kommunikation mellem voksen og barn se ud? Der bliver fokus på lyde, ord, sætningslængde og sågar grammatik og på hvordan voksnes samtalestrategier og stimuli kan støtte det lille barns sprogtilegnelse.

 

Vi tager afsæt i sprogvurderingsmateriale til 2-årige børn (22-35 måneder), som Socialstyrelsen har bedt forskere ved TrygFondens Børneforskningscenter og Institut for Kommunikation og Kultur (Aarhus Universitet) om at udvikle, og som er tiltænkt at kunne hjælpe kommunerne med tidligt at identificere børn, der er i risiko for at udvikle sproglige vanskeligheder. Sprogvurderingsmaterialet forventes færdigudviklet ved udgangen af 2018.

 

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til sprogvejledere, pædagoger, dagplejere, sundhedsplejersker og andre, der ønsker at blive klogere på sprogvurderingsmaterialet til 2-årige børn, hvordan man kan tolke sprogvurderingsresultater og tage afsæt i disse til at målrette en sprogpædagogisk praksis til fordel for det enkelte barn.

 

Kurset har til formål at give viden om:

  • Hvorfor en sprogvurdering kan være relevant i en pædagogisk kontekst.
  • De principper og de udfordringer der kan være forbundet med at sprogvurdere.
  • Hvordan sprogvurderingsresultaterne kan tolkes og omsættes til delmål og mål i det sprogpædagogiske arbejde.
  • Relevansen af at anvende sprogvurderinger i relation til kolleger og forældre.
  • Hvordan sprogvurderingsmaterialet kan anvendes som evalueringsinstrument ved sprogpædagogiske tiltag og børnenes sprogudvikling.
  • Hvad et meningsfyldte sprogmiljø er og hvilke sprogstrategier, der er relevante for aldersgruppen.
  • Overordnet forældresamarbejde og sprogstimuli i hverdagen.

Instruktør: Helle Iben Bylander, MA i sprogtilegnelse, tale-, høre- og læselærer.

 

Hvor: Tjærebyvej 25, 4000 Roskilde

 

Kursusramme: To dage med pause imellem, hvor der er hjemmearbejde.

 

Datoer:

Forår: torsdag den 31. januar og onsdag den 27. februar 2019

Efterår: tirsdag den 3. september og mandag den 23. september 2019

 

Alle dage kl. 12.30-15.30

 

Pris: 1995 kr. ekskl. moms. Prisen er inkl. forplejning (eftermiddagskaffe/te, frugt og kage).

 

Tilmelding: Heidi@sprogin.dk

 

Tilmeldingsfrist:

Forår: torsdag den 17. januar 2019

Efterår: tirsdag den 13. august 2019
Sprogin | CVR: 11365795 | Annebergvej 1, st., 2700 Brønshøj. Kursus - Tjærebyvej 25, 4000 Roskilde  | Tlf.: 41403927