Kurser og Certificeringer / Sprog i samspil

Sprog i samspil (Learning Language and loving it) – Et Hanen-certificeret uddannelsesprogram

Indhold: Sprog i samspil (Learning Language and Loving It) er et evidensbaseret program, der er udviklet i Canada i et samarbejde mellem forskere, logopæder og praktikere. Programmet er designet til at understøtte pædagoger i at anvende praktiske strategier for at hjælpe alle børn i en gruppe med at opbygge sprog og sociale færdigheder, uanset hvilke lærings- og kommunikationsstrategier børnene benytter og uanset om børnene har særlige behov.

 

Sprog i samspil, giver praktiske, forskningsbaserede strategier til at:

  • Fremme alle børns sproglige udvikling gennem hverdagens aktiviteter, rutiner og leg.

  • Tune dig ind på børnenes interesser, så du kan følge deres initiativ, hvilket styrker den sproglige udvikling.

  • Justere din kommunikation med børnene, med henblik på at hjælpe børnene til at udvikle et mere avanceret sprog.

  • Fremme børnenes samspil med hinanden.

  • Fremme sprogstimulering i forestillingslege.

  • Fremme tidlig literacyfærdigheder

 

Kursets arbejdsformer og opbygning:
Kurset foregår i en vekselvirkning mellem undervisning, vejledning og afprøvning i praksis med henblik på at styrke implementering.

1. session: Lad os se nærmere på kommunikation

2. session: Lad barnet vise vej

3. session: Turtagning

4. session: Styrk samspillet i gruppeaktiviteter

5. session: Tilbyd information der fremmer sprogtilegnelse

6. session: Lad sproget vise vejen til literacy

7. session: Styrk interaktionen mellem jævnaldrende

8. session: Opsamling og afslutning

Instruktør: Susanne Stoltenborg, sprogvejleder

Hvor: Tjærebyvej 25, 4000 Roskilde

Datoer: Efter aftale

Pris: 15.000 kr. inkl. moms. I prisen indgår 8 undervisningsgange af 3 timer samt 4 gange med individuel coaching og materialer inklusiv lærebog samt forplejning (eftermiddagskaffe/te, frugt og kage).

Tilmelding: Heidi@sprogin.dk

Skriv til trine@sprogin.dk

Sprogin | CVR: 11365795 | Annebergvej 1, st., 2700 Brønshøj. Kursus - Tjærebyvej 25, 4000 Roskilde  | Tlf.: 41403927