Kurser og Certificeringer / Sprog i samspil

Sprog i samspil (Learning Language and loving it) – Et Hanen-certificeret uddannelsesprogram

Indhold: Sprog i samspil (Learning Language and Loving It) er et evidensbaseret program, der er udviklet i Canada i et samarbejde mellem forskere, logopæder og praktikere. Programmet er designet til at understøtte pædagoger i at anvende praktiske strategier for at hjælpe alle børn i en gruppe med at opbygge sprog og sociale færdigheder, uanset hvilke lærings- og kommunikationsstrategier børnene benytter og uanset om børnene har særlige behov.

Sprog i samspil, giver praktiske, forskningsbaserede strategier til at:
• Fremme alle børns sproglige udvikling gennem hverdagens aktiviteter, rutiner og leg.
• Tune dig ind på børnenes interesser, så du kan følge deres initiativ, hvilket styrker den sproglige udvikling.
• Justere din kommunikation med børnene, med henblik på at hjælpe børnene til at udvikle et mere avanceret sprog.
• Fremme børnenes samspil med hinanden.
• Fremme sprogstimulering i forestillingslege.
• Fremme tidlig literacyfærdigheder.

Kursets arbejdsformer og opbygning:
Kurset foregår i en vekselvirkning mellem undervisning, vejledning og afprøvning i praksis med henblik på at styrke implementering.

Undervisning
1. session: Lad os se nærmere på kommunikation
2. session: Lad barnet vise vej
3. session: Turtagning
4. session: Styrk samspillet i gruppeaktiviteter
5. session: Tilbyd information der fremmer sprogtilegnelse
6. session: Lad sproget vise vejen til literacy
7. session: Styrk interaktionen mellem jævnaldrende
8. session: Opsamling og afslutning

Datoer for undervisning: 
Torsdag den 27. august - 12.30-15.30
Onsdag den 16. september - 12.30-15.30
Mandag den 28. september - 12.30-15.30
Mandag den 19. oktober - 12.30-15.30
Onsdag den 28. oktober - 12.30-15.30
Mandag den 9. november - 12.30-15.30
Onsdag den 25. november - 12.30-15.30
Onsdag den 3. december -12.30-15.30

Datoer for vejledning: 
Tirsdag den 22. september mellem kl. 8-16
Mandag den 5. oktober mellem kl. 8-16
Onsdag den 4. november mellem kl. 8-16
Mandag den 30. november mellem kl. 8-16 

Instruktør: Trine Kjær Krogh

Hvor: Kurset afholdes i Brønshøj

Datoer: Yderligere kursusseancer. Kontakt trine@sprogin.dk

Pris: 15.000 kr. eksklusiv. moms. I prisen indgår 8 undervisningsgange af 3 timer samt 4 gange med individuel coaching og materialer inklusiv lærebog samt forplejning (eftermiddagskaffe/te, frugt og kage).

Tilmelding: heidi@sprogin.dk

Skriv til trine@sprogin.dk

Sprogin | CVR: 35360700 | Annebergvej 1, st., 2700 Brønshøj.  | Tlf.: 41403927