/ Sprog i samspil

Sprog i samspil - Et Hanen-certificeret Uddannelsesprogram

Sprog i samspil (Learning Language and loving it)

Indhold: Sprog i samspil (Learning Language and Loving It) er et evidensbaseret program, der er udviklet i Canada i et samarbejde mellem forskere, logopæder og praktikere. Programmet er designet til at understøtte pædagoger i at anvende praktiske strategier for at hjælpe alle børn i en gruppe med at opbygge sprog og sociale færdigheder, uanset hvilke lærings- og kommunikationsstrategier børnene
benytter og uanset om børnene har særlige behov.

Sprog i samspil, giver praktiske, forskningsbaserede strategier til at:
• Fremme alle børns sproglige udvikling gennem hverdagens aktiviteter, rutiner og leg.
• Tune dig ind på børnenes interesser, så du kan følge deres initiativ, hvilket styrker den sproglige udvikling.
• Justere din kommunikation med børnene, med henblik på at hjælpe børnene til at udvikle et mere avanceret sprog.
• Fremme børnenes samspil med hinanden.
• Fremme sprogstimulering i forestillingslege.
• Fremme tidlig literacyfærdigheder.

Kursets arbejdsformer og opbygning:
Kurset foregår i en vekselvirkning mellem undervisning, vejledning og afprøvning i praksis med henblik på at styrke implementering.
1. session: Lad os se nærmere på kommunikation
2. session: Lad barnet vise vej
3. session: Turtagning
4. session: Styrk samspillet i gruppeaktiviteter
5. session: Tilbyd information der fremmer sprogtilegnelse
6. session: Lad sproget vise vejen til literacy
7. session: Styrk interaktionen mellem jævnaldrende
8. session: Opsamling og afslutning

Skriv til trine@sprogin.dk

Sprogin | CVR: 11365795 | Annebergvej 1, st., 2700 Brønshøj. Kursus - Tjærebyvej 25, 4000 Roskilde  | Tlf.: 41403927