Kurser og Certificeringer / IPad-workshop

IPad-workshop

På dette kursus vil vi gennemgå aktuel forskning om iPad og læring, og vise, hvordan man kan bruge iPadden aktivt og medinddragende i hverdagens sprogarbejde, uden at det tager for meget aktiv fysisk legetid.
 
Her vil være fokus på iPad, som et pædagogisk redskab, for både børn og voksne, med præsentation af udvalgte sprogunderstøttende læringsapps, der er målrettet børnenes sproglige udvikling inden for talesprog, lydlig opmærksomhed og skriftsprogstilegnelse.

Ligeledes vil der være eksempler på bl.a. fremstilling af bøger, film og ’teater’, samt hvorledes iPad kan anvendes ved fx forældresamtaler og forældremøder.
 
Deltagerne skal medbringe egen iPad meget gerne med relevante fotografier og videoklip fra hverdagen og vil undervejs lære selv at benytte de præsenterede programmer.
Sprogin | CVR: 11365795 | Annebergvej 1, st., 2700 Brønshøj. Kursus - Tjærebyvej 25, 4000 Roskilde  | Tlf.: 41403927