/ Teachers Talk

Teachers Talk – Et Hanen-kursus i sprogunderstøttende strategier

Teachers Talk giver et overordnet indblik i Hanens sprogunderstøttende strategier kendt fra ’Sprog i samspil’. Kurset giver mulighed for at deltagerne erhverver sig et stærkt grundkendskab i:

  • at identificere børn i sproglige vanskeligheder
  • at iværksætte sprogunderstøttende indsatser i forhold til barnets behov
  • at gennemføre vejledende samtaler med såvel kolleger som forældre i forhold til børns sproglige udviklingmed henblik på at styrke indsatsen omkring barnet både i hjem og i dagtilbud.

Indhold: Kurset afvikles med udgangspunkt i Teachers Talk hæfterne, der indeholder hovedpointerne fra grundbogen Sprog i samspil.

  • Støtte til sprogudvikling i dagtilbud
  • Udvikling af samspil mellem børn i dagtilbud
  • Lad sproget vise vejen til læse- og skriveudvikling

På dette kursus vil deltagerne erhverve sig viden om – og gøre sig erfaring med at benytte evidensbaserede Hanen-strategier med henblik på at styrke børns samspil med voksne og jævnaldrende, deres sproglige færdigheder, samt at styrke deres literacy-kompetencer. Mellem hver undervisningsgang vil deltagerne blive bedt om at udvælge og beskrive et barns sproglige færdigheder, og at afprøve strategier og optage en film med forløbet, som kan tjene til refleksion over egen praksis i de kommende undervisningsgange.

Arbejdsformer: Dialogbaseret undervisning, analyse af filmeksempler og analyse af egne børn undervejs.

Mellem hver undervisningsgang vil deltagerne blive bedt om at udvælge og beskrive et barns sproglige færdigheder, og at afprøve strategier og optage en film med forløbet, som kan tjene til refleksion over egen praksis i de kommende undervisningsgange. Private film skal deles med en sidemakker – ikke med hele gruppen.

Skriv til trine@sprogin.dk

Sprogin | CVR: 11365795 | Annebergvej 1, st., 2700 Brønshøj. Kursus - Tjærebyvej 25, 4000 Roskilde  | Tlf.: 41403927