Trine Kjær Krogh


er lektor, cand.mag. i dansk og religionshistorie, har en pd. i specialpædagogik og er uddannet lærer i dsa på KUA. Trine har både undervist i dansk som andetsprog, været speciallærer og konsulent ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, og har fungeret som underviser, eksaminator, vejleder og censor inden for børns sprog og specialpædagogik.


Sprogin har samarbejde med en række eksterne samarbejdspartnere bl.a. Christina Medom.

Litteratur i udvalg:

 • Bylander, H.I & Krogh, T. K. (2018) Samtale er guld - kommunikation og sprog i børnehøjde. Dafolo
 • Bylander, H.I & Krogh, T. K. (2017) Begrebsforståelse – en vejledning. Special-Pædagogisk forlag
 • Bylander, H.I & Krogh, T. K. (2017): Sprogvurdering af 2-årige – udvikling af praksisnære handleplaner. Samfundslitteratur
 • Salameh, E.K., Bylander, H.I., Krogh, T. K. & Hedman (2017) Børn med flere Sprog. Typisk sprogudvikling og sproglige vanskeligheder. Dansk Psykologisk Forlag.                                                                                                                  
 • Bylander, H.I & Krogh, T. K. (2017): Stærkt sprogarbejde. Dafolo.
 • Bylander, H. I & Krogh, T.K. (2014): Dit barns sprog. Dansk Psykologisk Forlag.
 • Bylander, H.I, & Krogh, T.K. (2014): Sprogets milepæle. Hvornår skal vi være bekymret for et barns sproglige udvikling. Dafolo.
 • Bylander, H.I, & Krogh, T.K. (2013): Sprogudvikling i et inkluderende perspektiv hos børn unge og voksne med og uden sproglige vanskeligheder Dafolo

Certificeringer:

 • Sprog i Samspil (Learning Language and Loving it) - Hanen. www.hanen.org
 • Teachers Talk - Hanen. www.hanen.org
 • Spark Communication - Hanen. www.hanen.org
 • Mere end ABC - tidlig literacy i dagtilbud www.hanen.org
 • Jeg er klar - giv dit barn den bedste start på læsning www.hanen.org 
 • ECERS-3 The Early Childhood Environment Rating Scale-Revised (Børnemiljøvurderingsskala) ERSI Environment Rating Scale Institute
 • ITERS-R The Infant/Toddler Environment Rating Scale-Revised (Småbørnsvurderingsskala) ERSI Environment Rating Scale Institute
 • ITERS-3 The Infant/toddler Environment Rating Scale Third Edition (Småbørnsmiljøvurderingsskala), ERSI Environment Rating Scale Institute
 • FCCERS-R Family Child Care Rating Scale, Revished Edition, ERSI Environment Rating Scale Institute
 • SACERS  Scool-Age Care Enviroment Rating Scale ERSI, Environment Rating Scale Institute
Trine Kjær Krogh
trine@sprogin.dk
41 40 39 27