Kurser og Certificeringer / Lydhørt samarbejde mellem......

Lydhørt samarbejde mellem barnets voksne – hvordan bliver det muligt at optimere fælles ansvar ift. barnets (sproglige) udvikling og trivsel?

Kursus for: Lærere, pædagoger, sprogpædagoger og logopæder

Indhold: Hvordan kan de professionelle skabe samarbejde med forældre, hvor der lægges op til lydhørt samarbejde og fælles ansvar? Hvordan kan de professionelle invitere og møde forældre, der evt. er tilbageholdne eller har andre idéer om samarbejde? Evt. har et andet syn end de professionelle på, hvordan barnets udvikling bedst styrkes?

Mit bud er, at vejen er nysgerrighed og interesse for hvordan forældrene ser deres barn, og hvad de ønsker og har af intentioner. Hvis det lykkes at lytte på en måde, hvor forældrene får lyst til at tale med de professionelle, og hvor de professionelle taler på en måde, hvor forældrene får lyst til at lytte på de professionelles synspunkter, er vejen banet. Det er de professionelles ansvar at  invitere til en sådan dialog.

Arbejdsformer: Undervisningen foregår som dialogbaserede oplæg, og I skal tale sammen med hinanden 2 og 2 med udgangspunkt i en interviewguide. Målet er, at jeres erfaringer gøres til genstand for nysgerrig undersøgelse af, hvad der allerede virker eller måske ville kunne virke igangsættende for et lydhørt samarbejde.

Instruktør: Vibeke Petersen, aut. psykolog
Sprogin | CVR: 11365795 | Annebergvej 1, st., 2700 Brønshøj. Kursus - Tjærebyvej 25, 4000 Roskilde  | Tlf.: 41403927