Kurser og Certificeringer / Ledercoaching af medarbejdere

Ledercoaching af medarbejdere

Hvordan coacher man som leder sine medarbejdere bedst muligt, så de kan varetage arbejdsopgaven med glæde, engagement og ansvarsbevidsthed i en fortravlet og presset hverdag?
 
Kursus for: Pædagogiske ledere

Indholdet er:
• Interview med lytte- og spørgeøvelser
• Kommunikation i relationer
• Betydningen af at tilkendegive og afstemme, hvad der er mål og indhold i de konkrete coachingsamtaler
• At skelne mellem faciliterende (medarbejderudviklende) og vurderende (tjenstlige m.m.) samtaler
 
Arbejdsformer: Undervisningen foregår som dialogbaserede oplæg og som træning af færdigheder i coachingsamtaler inspireret af systemisk og narrativ metode.

På kurset vil I interviewe hinanden om jeres egne ønsker og værdier som ledere. Ved at reflektere og gøre sig sine værdier som leder mere bevidst, kan man mere målrettet forfølge det, der er vigtigt for en. Og fra denne position kan man bedre indgå som lydhør leder for sine medarbejdere, så man kan tage deres perspektiv, støtte og udfordre medarbejdere, så det bliver muligt at forbinde individuelle intentioner med de fælles og organisatoriske mål og visioner.

Instruktør: Vibeke Petersen, aut. psykolog
Sprogin | CVR: 11365795 | Annebergvej 1, st., 2700 Brønshøj. Kursus - Tjærebyvej 25, 4000 Roskilde  | Tlf.: 41403927