Teacher Talk – Et Hanen-kursus i sprogunderstøttende strategier

Teachers Talk giver et overordnet indblik i Hanens sprogunderstøttende strategier kendt fra ’Sprog i samspil’. Kurset giver mulighed for at deltagerne erhverver sig et stærkt grundkendskab i:

  • at identificere børn i sproglige vanskeligheder
  • at iværksætte sprogunderstøttende indsatser i forhold til barnets behov
  • at gennemføre vejledende samtaler med såvel kolleger som forældre i forhold til børns sproglige udvikling med henblik på at styrke indsatsen omkring barnet både i hjem og i dagtilbud.

Indhold: Kurset afvikles med udgangspunkt i Teachers Talk hæfterne, der indeholder hovedpointerne fra grundbogen Sprog i samspil.

  • Støtte til sprogudvikling i dagtilbud
  • Udvikling af samspil mellem børn i dagtilbud                                                                                           
  • Lad sproget vise vejen til læse- og skriveudvikling.

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til pædagoger, medhjælpere, dagplejere og andre, der ønsker at blive klogere på sprogunderstøttende strategier. Kurset er både for nye og mere erfaren personale.

Kurset har til formål at give viden om:

  • Hvordan man kan benytte de evidensbaserede Hanen-strategier med henblik på at styrke børns samspil både med voksne og jævnaldrende
  • Hvordan man kan styrke børns sproglige færdigheder samt styrke deres literacy-kompetencer.

Arbejdsformer: Dialogbaseret undervisning, analyse af filmeksempler og analyse af egne børn undervejs. Mellem hver undervisningsgang vil deltagerne blive bedt om at udvælge og beskrive et barns sproglige færdigheder, og at afprøve strategier og optage en film med forløbet, som kan tjene til refleksion over egen praksis i de kommende undervisningsgange. Private film skal deles med en sidemakker – ikke med hele gruppen.

Kursus oprettes efter aftale Kontakt via den blå knap nedenfor eller henvend direkte via e-mail til: trine@sprogin.dk