Styrkede læreplaner

Hvordan er sammenhængen med legeudvikling og sprogvikling og hvordan kan den viden omsættes til pædagogisk praksis til fordel for det enkelte barn?

 

Udvikling af de personlige, sociale og ikke mindst de sproglige kompetencer sker via leg. Dette kursus sætter fokus på hvilken særlig rolle den professionelle pædagog har i relation med barnet og dets kammerater i udvikling af det hele barn. Vi ser nærmere på, hvordan legen kan understøtte barnets personlige, sociale og sproglige udvikling. Med afsæt i neuropsykologien og de eksekutive funktioner og betydning af input – også i leg, ser vi på hvilken betydning legen har for barnets udvikling og på hvilke lege, aktiviteter samt udfordringer, der kan styrke børns opmærksomhed, læring og ikke mindst evne til at indgå i leg og dialog med børn og voksne. Ved kurset sættes opmærksomhed på forskellige lege, og hvordan de stimulerer barnets sanser og udvikling. Der præsenteres og opfordres til at dele lege, der kan bringes med hjem til praksis.

Vi inviterer dermed til at se nærmere på det vigtige fundament for børns sprog- og legudvikling og på hvordan talesproget videreudvikler sig, og hvordan legesproget udvikler sig i samspil med udviklingen af talesproget hos børn med et og flere sprog.

Indhold: Kurset afvikles med udgangspunkt i bogen Samtale er guld – kommunikation og sprog i børnehøjde. Dafolo, man kan med fordel før kurset læse Kapitel 2 Børns udvikling af talesprog og legesprog, men det er ikke en betingelse for deltagelse.

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til pædagoger, medhjælpere, dagplejere og andre, der ønsker at blive klogere på sig selv, og hvordan man bedst bruger sig selv bedst i rollen som voksen i leg med børn. Kurset er både for nye og mere erfaren personale.

Kurset har til formål at give viden om:

Sammenhængen mellem sprogudvikling og legeudvikling
De centrale organisatoriske og psykologiske forhold ved deltagelse af børn leg, og de forskellige måder man kan deltage og støtte i leg og bidrage til udvikling
Indsigt i børns legekapacitet ved forskellige udviklingstrin
Forslag til konkrete færdigheder i at kommunikere ved forskellige legetyper
En række forskningsbaserede strategier, som kan styrke din praksis - også efter kurset.
Kursus oprettes efter aftale

Kursus oprettes efter aftale
Kontakt via den blå knap nedenfor eller henvend direkte via e-mail til: trine@sprogin.dk