Sprogvurdering af 3-6 årige

Hvordan kan sprogvurderingsresultater tolkes og omsættes til sprogpædagogisk praksis?

Det er lovpligtigt, at 3-årige børn skal have foretaget en sprogvurdering, hvis der er forhold, der giver indikationer af, at barnet kan have behov for sprogstimulering eller særlig sproglig støtte. En del kommuner vælger at sprogvurdere alle 3-årige.

Socialministeriet har udgivet et nyt sprogvurderingsmateriale ’Sprogvurdering 3-6’, som gør det muligt at følge børns sprogudvikling indenfor aldersgruppen 3-6 år. Materialet giver mulighed for at foretage delvise evalueringer af de sprogpædagogiske tiltag.

Ved dette kursus er der mulighed for at se nærmere på sprogvurderingsresultater og hvordan man kan omsætte resultaterne til praksis elementer, der kan støtte de enkelte børn, og hvor det er muligt.

På kurset er det muligt at fremsende anonymiserede børns sprogvurderinger, og vi kan tage afsæt i disse og andre eksempler for at give redskaber til, hvordan det er muligt at målrette den sprogpædagogiske praksis i en travl hverdag.

Deltagerprofil                                                                                                                                                                   

Kurset henvender sig til sprogvejledere, pædagoger, dagplejere og andre, der ønsker at blive klogere på, hvordan man kan tolke sprogvurderingsresultater og tage afsæt i disse til at målrette en sprogpædagogisk praksis til fordel for det enkelte barn.

Kurset har til formål at give viden om:

  • Hvorfor en sprogvurdering kan være relevant i en pædagogisk kontekst.
  • Demonstrere principper og de udfordringer der kan være forbundet med at sprogvurdere.
  • Hvordan sprogvurderingsresultaterne kan tolkes og omsættes til delmål og mål i det sprogpædagogiske arbejde.
  • Relevansen af sprogvurderinger i relation til kolleger og forældre.
  • Hvordan sprogvurderingsmaterialet kan anvendes som evalueringsinstrument ved sprogpædagogiske tiltag og børnenes sprogudvikling.

Kursus oprettes efter aftale
Kontakt via den blå knap nedenfor eller henvend direkte via e-mail til: trine@sprogin.dk