Sprog i samspil (Learning Language and loving it) – Et Hanen-certificeret uddannelsesprogram

Indhold: Sprog i samspil (Learning Language and Loving It) er et evidensbaseret program, der er udviklet i Canada i et samarbejde mellem forskere, logopæder og praktikere. Programmet er designet til at understøtte pædagoger i at anvende praktiske strategier for at hjælpe alle børn i en gruppe med at opbygge sprog og sociale færdigheder, uanset hvilke lærings- og kommunikationsstrategier børnene benytter og uanset om børnene har særlige behov.

Sprog i samspil, giver praktiske, forskningsbaserede strategier til at:

  • Fremme alle børns sproglige udvikling gennem hverdagens aktiviteter, rutiner og leg.
  • Tune dig ind på børnenes interesser, så du kan følge deres initiativ, hvilket styrker den sproglige udvikling.
  • Justere din kommunikation med børnene, med henblik på at hjælpe børnene til at udvikle et mere avanceret sprog.
  • Fremme børnenes samspil med hinanden.
  • Fremme sprogstimulering i forestillingslege.
  • Fremme tidlig literacyfærdigheder.

 

Kursets arbejdsformer og opbygning:

Kurset foregår i en vekselvirkning mellem undervisning, vejledning og afprøvning i praksis med henblik på at styrke implementering.

Undervisning

1. session: Lad os se nærmere på kommunikation 

2. session: Lad barnet vise vej 

3. session: Turtagning 

4. session: Styrk samspillet i gruppeaktiviteter 

5. session: Tilbyd information der fremmer sprogtilegnelse 

6. session: Lad sproget vise vejen til literacy 

7. session: Styrk interaktionen mellem jævnaldrende 

8. session: Opsamling og afslutning 

 

Instruktør: Trine Kjær Krogh

Hvor: Kurset afholdes i Brønshøj

Datoer: Yderligere kursusseancer. Kontakt trine@sprogin.dk

Pris: 15.000 kr. eksklusiv. moms. I prisen indgår 8 undervisningsgange af 3 timer samt 4 gange med individuel coaching og materialer inklusiv lærebog samt forplejning (eftermiddagskaffe/te, frugt og kage).

Tilmelding:

Kontakt via den blå knap nedenfor eller henvend direkte via e-mail til: heidi@sprogin.dk