Mere end ABC

Kurset afvikles med udgangspunkt i bogen Mere end ABC.

Der vil blive præsenteret aktuel forskning og en bred vifte af strategier for pædagoger og børnehaveklasselærere, som de kan anvende i praksis med grupper af børn. Her er fokus på hvordan børn lærer, og hvordan man kan hjælpe dem med at lære mere sprog og lege med skrift. Mere end ABC identificerer seks byggesten indenfor literacy og dedikerer et særskilt kapitel til hver, som vi vil se nærmere på.

På kurset arbejdes der desuden med, hvordan vi kan engagere børn i turtagning og hverdagens samtaler. Der vil være ideer til narrative forbedringer, og hvordan man kan fremme kompleks, abstrakt sprogbrug, der er afgørende for læseforståelse. Vi sætter også fokus på literacy-miljøer og støtter børn i at forstå̊, hvordan bogstaver er interessante, og der vil blive vist eksempler på, hvordan man kan støtte børn med fonologisk opmærksomhed og give dem lyttefærdigheder, der sætter børnene i stand til at bryde ord ned i mindre dele, og at associere bogstaver med tilsvarende lyde. På kurset præsenteres praktiske strategier, som kan anvendes til at styrke ordforråd, dialogisk læsning og tidlig literacy i hverdagen.

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til konsulenter, ledere og pædagoger og andre, der ønsker at erhverve sig et stærkt kendskab i Hanens tilgang til literacy og hvordan man fremmer literacyfærdigheder i praksis.

Kurset har til formål at give viden om:

  • Et stærkt grundkendskab i Hanens tilgang til literacy
  • Hvordan man fremmer literacyfærdigheder i praksis.

Kursus oprettes efter aftale
Kontakt via den blå knap nedenfor eller henvend direkte via e-mail til: trine@sprogin.dk