Grundkursus i sprogpædagogik 2022 – 10. undervisningsgange

 Kurset henvender sig til personale som har ansvar for at støtte og styrke sprogudviklingen i dagtilbud.

På kurset får du en praksisrettet og evidensbaseret tilgang til sprogarbejdet i vuggestuer og børnehaver. Der vil være fokus på alle børn, børn med typisk sprogudvikling, børn, som er forsinkede enten kognitivt eller sprogligt og der vil naturligvis også̊ indgå̊ redskaber til at arbejde med sprogudviklingen hos børn med flere sprog.

Som deltager vil du blive styrket i færdigheder som:

  • At identificere børn i sproglige vanskeligheder.
  • At screene, vurdere og beskrive et barns sprog.
  • At udarbejde handleplaner med afsæt i viden om, hvilke typer aktiviteter, der styrker sproget.
  • At vurdere og styrke det generelle børnemiljø.

Du vil få indsigt i:

  • hvilke typer aktiviteter, som kan styrke de forskellige dele af sproget
  • sprogunderstøttende strategier, som er virksomme i hverdagen.

Du vil blive trænet i:

  • at lave små̊ oplæg for forældre og kolleger
  • at vejlede og guide pædagoger og forældre til børn, som har behov for ekstra støtte.

 

Indhold:

Dato                             Tidspunkt        Beskrivelse

Fredag 14. januar         12-15                Sprogtilegnelse hos børn med et og flere sprog

Fredag 28. januar         12-15                Forudsætninger for sproglig udvikling og sproglige milepæle

Fredag 11. februar        12-15                Sproglige vanskeligheder

Fredag 4. marts            12-15                Sprogunderstøttende strategier

Fredag 18. marts          12-15                Sprogmiljøer, indretning og hverdagens struktur

Fredag 1. april               12-15               Literacymiljøer

Fredag 22. april            12-15                Screening og vurdering af børns sprog – både et og flersprogede børn

Fredag 6. maj               12-15                Vejledning af kolleger og forældre

Fredag 20. maj             12-15                Udarbejdelse af handleplaner med fokus på sprogunderstøttende aktiviteter

Fredag 3. juni               12-15                 Udveksling af handleplaner med gensidig inspiration og feedback fra holdet og underviser

Pris:

10.000 kr. plus moms for at deltage.

Kontakt:

Kontakt via den blå knap nedenfor eller henvend direkte via e-mail til: trine@sprogin.dk