Rekvirerede og særligt tilrettelagte oplæg og kurser

Følgende temaer kan rekvireres og tilrettelægges som oplæg eller kursus i samarbejde med jer i daginstitution, skole, skole- og daginstitutionsnetværk, ledernetværk, PPR etc.

 

Vejledning af forældre og pædagogisk personale.

Hvordan bliver vejledning nyttig?

For sprogpædagoger og sprogvejledere og logopæder. Underviser: Vibeke Petersen, aut. psykolog

Vi ser på vejledningsforståelser- og praksis fra ekspert- til procesvejledning. Vi indkredser betydningen af, at samarbejdet er aftalt og afstemt med de involverede og ser på, hvordan nytten af vejledningen optimeres for de vejledte – hvad enten det er ekspertråd, de får eller det er en mere coachende tilgang, der vælges.

 

Oplæg

Har du eller dine samarbejdspartnere brug for et indspark eller inspiration?

Vi tilbyder et varierende udbud af oplæg om diverse emner inden for sprogtilegnelse og børnemiljøvurderinger.  Et oplæg kan typisk vare 1-3 timer, og kan sagtens kombineres med en workshop (se herunder) eller kan udvides til et heldagsarrangement, hvis dette ønskes.  Herunder gives eksempler på emner, som vi har afholdt oplæg om:

 • Børns sprogtilegnelse
 • Sprog, leg og læreplaner
 • Fra læreplaner til børnemiljøvurdering – hvad er sammenhængen?
 • Sprogvurdering fra 22 - 35 måneder
 • Sprogvurdering fra 3 – 6 år
 • Sprogets milepæle
 • Sprog og literacy    
 • Dialogisk læsning
 • Sprogstrategier
 • De sproglige forudsætninger for læsning
 • Sprogtilegnelse hos børn med flersproget baggrund.
 • Sprogtilegnelse i en pædagogisk hverdag.

 

Workshops

Har du eller I brug for et lynkursus?

Sprogins workshops er et kortere kompetenceudviklingsforløb indenfor det sprogpædagogisk arbejde. Det kan være et godt valg for en kollega- eller flerfagliggruppe der eksempelvis har brug for et lynkursus til nye ansatte, eller opfriskning til erfarne ansatte. Forløbene kan med fordel anvendes ved personalemøder, pædagogiske dage eller forældre aftener. Indholdet udarbejdes i tæt dialog med kontaktpersonen.

 

Konsulentdialog

Oplever du eller dine konsulentkolleger I indimellem har brug for sparring?

Mange konsulenter arbejder i et spændingsfelt med mange samarbejdspartnere, hvor der skal navigeres i flere forskellige bud på, hvordan man kan opnå forbedringer i pædagogisk praksis både indenfor sprog, kognitivudvikling mv. samtidig præsenteres vi løbende for national og international forskning, som indimellem kan kræve en dialog om, hvordan den viden kan omsættes i praksis. Sprogin tilbyder at indgå i en dialog og assistere med bistand, hvor der kan trækkes på en fælles hammel og implementere viden i hverdags praksis. 

Vi holder os orienterede og løbende opdaterede inden for dansk og international forskning, i forbindelse med deltagelse i flere projekter og bogskrivning. Vi kan derfor med at navigere rundt i den seneste viden inden for sprogtilegnelse, pædagogisk praksis og relaterede emner.

 

Fysiske sprogmiljøer

Har din stue i dit dagtilbud eller din dagplejestue brug for inspiration til indretning?

Vi tilbyder et besøg, hvor du som fx pædagogisk medarbejder i dagtilbud eller dagplejer, sammen med Sprogin kan sætte fokus på, hvordan du og fx dine kolleger kan optimere barnets fysiske sprog- og literacy-miljø. Det fysiske sprogmiljø spiller en afgørende rolle for barnets trivsel, ligesom det understøtter barnets møde og leg med tale- og skriftsprog, for ikke at forglemme tilegnelsen af disse. Vi tager afsæt i forskning og teori om det fysiske sprogmiljø og hvilken indvirkning det har på den sprogpædagogiske kvalitet.

 

Kompetenceforløb

Oplever du eller dine kollegaer at I har brug for et frisk indspark? Så se her!                

Vi tilbyder længerevarende kompetenceudviklingsforløb til dagtilbud, dagplejere, sundhedsplejersker, bibliotekarer og blandede personalegrupper, som ønsker et større løft og viden om sprogtilegnelse i teori og praksis. Vi kan tilbyde forløb, der er skræddersyet til den enkelte faggruppe.

Forskningen viser, at forløb, som strækker sig over et længere forløb, hvor der også er plads til afprøvning, af den viden der præsenteres, fører til de bedste og mest langsigtede resultater i praksis. Derfor tilbyder vi længerevarende forløb, som er baseret på den seneste viden inden for voksenlæring. Der tages derfor afsæt i den gruppe, der deltager, ligesom gruppen ikke overstiger 12 personer. Det vægtes, at formidle både teori og strategi i mindre dele for sandsynliggøre, at tilegnelse kan finde sted

Et forløb vil som udgangspunkt tage afsæt i

 • Den eksisterende praksis, erfaring og eksempler fra deltagernes hverdag
 • Deling af optagelser fra deltagerens hverdag med efterfølgende analyse, refleksion og vejledning.
 • Seneste forskning og relevant teori.
 • Styrkelse af tværfagligt samarbejde