ITERS-R Kvalitetsvurdering i vuggestuen

ITERS er et meget anerkendt kvalitetsmålingsinstrument til vuggestuen, som tager afsæt i forskningsbaseret viden om børns udvikling og behov. Materialet er udviklet i USA på Universitet of South Carolina, og er i dag forvaltet af ERSI.

ITERS tager afsæt i forskningsbaseret viden om vuggestuebørns udvikling og behov. ITERS har været afprøvet som vurderinger i dagtilbud over hele verden, og er en af grundpillerne i systematisk og bæredygtig kvalitetsudvikling og kvalitetssikring i de enkelte dagtilbud.

Kurserne henvender sig til konsulenter, ledere og pædagogisk fagpersonale, som ønsker at udvide deres faglige viden inden for det pædagogiske område, i forhold til barnets sproglige og kognitive udvikling, trivsel, sikkerhed og sundhed og at få certificeret deres færdigheder i scoring af børnemiljøer. Det danske kursus er udviklet i et tæt samarbejde med ERSI og den anerkendte forsker phd. Debby Cryer.

Kursuspakken består af fire undervisningsdage. Den første undervisningsdag får man gennemgået overskalaerne, og deltagerne vil lære at score og regne scorerne korrekt sammen. Der vil også være fokus på at fastholde objektivitet i vurderingssituationen. Indholdet af de gennemgåede skalaer er baseret på amerikansk forskning i børns udvikling. De tre følgende dag er udformet som praktikdage, hvor det må forventes, at deltagerne i små team kan fragte sig fysisk frem og tilbage mellem dagtilbud og undervisningslokale. I praktikken vil man lære at anvende de forskellige skalaer og ved den efterfølgende opsamling efter frokost, vil der blive debatteret i teamet, om hvilke score der er givet og hvorfor – men henblik på at styrke de enkelte deltageres reliabilitet, når de scorer, således at deltagerne er i stand til at lave en reliabel score.

Hvis et team fra en kommune ønsker at modtage undervisning i ITERS er det muligt at få kurset bragt til kommunen, således at det er de lokale institutioner som benyttes.

Læs mere om ITERS her:
http://ers.fpg.unc.edu
ITERS-R: https://www.hogrefe.dk/shop/iters-r.html

Skriv til trine@sprogin.dk

Sprogin | CVR: 11365795 | Annebergvej 1, st., 2700 Brønshøj. Kursus - Tjærebyvej 25, 4000 Roskilde  | Tlf.: 41403927