Om Sprogin / Helle Iben Bylander

Helle Iben Bylander

Helle Iben Bylander er lektor, MA i sprogtilegnelse og tale-høre- & læselærer. Hun har en baggrund fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og voksenundervisning, som underviser, vejleder, eksaminator indenfor logopædi og Børns sprog. Desuden er hun censor på flg. diplommoduler og afgangsprojekter: Logopædi, Børns sprog, Dansk som andetsprog, Undervisning i læsning og matematik for voksne - Teorier om læsning og skrivning samt afdækning af skriftsprogsvanskeligheder.

Hun har en lang erfaring i arbejdet med børn, hun har arbejdet i både børnehave-, skole- og privatregi, som leder, pædagog og konsulent. Helle er oversætter og forfatter til en langt række bøger, blandt andet SOL-bøgerne Sprog og leg og Lille SOL, Sprogets milepæle, Dit barns sprog og senest Samtale er guld.

 

Bylander, H. I & Krogh, T.K. (2018): Samtale er guld – kommunikation og sprog i børnehøjde. Dafolo

Bylander, H. I & Krogh, T.K. (2017): Stærkt sprogarbejde – hele vejen rundt om høj kvalitet i dagtilbuddets sproglige miljøer. Dafolo

Bylander, H.I & Krogh, T.K. (2017): Sprogvurdering af 2-årige. Udvikling af praksisnære handleplaner. Samfundslitteratur.

Salameh, E, Bylander, H.I, Krogh, T.K. og Hedman, C. (2017): Børn med flere sprog. Dansk Psykologiske Forlag.

Bylander, H. I & Krogh, T.K. (2014): Dit barns sprog. Dansk Psykologisk Forlag.

Bylander, H.I, & Krogh, T.K. (2014): Sprogets milepæle. Hvornår skal vi være bekymret for et barns sproglige udvikling. Dafolo.

Bylander, H.I, & Krogh, T.K. (2013): Sprogudvikling i et inkluderende perspektiv hos børn unge og voksne med og uden sproglige vanskeligheder, Dafolo.

Bylander, H.I. (2011) Lille sol Sprog og leg for de yngste. Special-Pædagogisk Forlag.

Bylander, H.I. og Thomsen, I.B. (2008): Sprog og leg. Special-pædagogisk Forlag 2008

Certificeringer:

  • Sprog i Samspil (Learning Language and Loving it) - Hanen. www.hanen.org
  • Teachers Talk - Hanen. www.hanen.org
  • Spark Communication - Hanen.  www.hanen.org
  • Vært: It Takes Two To Talk.
  • ECERS The Early Childhood Environment Rating Scale-Revised (Børnemiljøvurderingsskala) ERSI Environment Rating Scale Institute
  • ITERS The Infant/Toddler Environment Rating Scale-Revised (Småbørnsvurderingsskala) ERSI Environment Rating Scale Institute
Sprogin | CVR: 11365795 | Annebergvej 1, st., 2700 Brønshøj. Kursus - Tjærebyvej 25, 4000 Roskilde  | Tlf.: 41403927