Om Sprogin / Helle Iben Bylander

Helle Iben Bylander

er lektor, MA i sprogtilegnelse og tale-høre- & læselærer. Hun har en baggrund fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og senest som underviser, eksaminator og censor indenfor logopædi og Børns sprog. Hun har en lang erfaring i arbejdet med børn, som hun har arbejdet med i både børnehave-, skole- og privatregi. Helle er oversætter og forfatter til en langt række bøger, blandt andet SOL-bøgerne, Sprogets milepæle og Dit barns sprog.

 

Litteratur i udvalg:

 • Bylander, H.I & Krogh, T. K. (2018) Samtale er guld - kommunikation og sprog i børnehøjde. Dafolo
 • Bylander, H.I & Krogh, T. K. (2017): Sprogvurdering af 2-årige – udvikling af praksisnære handleplaner. Samfundslitteratur
 • Salameh, E.K., Bylander, H.I., Krogh, T. K. & Hedman (2017) Børn med flere Sprog. Typisk sprogudvikling og sproglige vanskeligheder.
  Dansk Psykologisk Forlag 
 • Bylander, H.I & Krogh, T. K. (2017): Stærkt sprogarbejde. Dafolo.
 • Bylander, H. I & Krogh, T.K. (2014): Dit barns sprog. Dansk Psykologisk Forlag.
 • Bylander, H.I, & Krogh, T.K. (2014): Sprogets milepæle. Hvornår skal vi være bekymret for et barns sproglige udvikling. Dafolo.
 • Bylander, H.I, & Krogh, T.K. (2013): Sprogudvikling i et inkluderende perspektiv hos børn unge og voksne med og uden sproglige vanskeligheder. Dafolo.
 • Bylander, H.I. (2011) Lille sol Sprog og leg for de yngste. Special-Pædagogisk Forlag.
 • Bylander, H.I. og Thomsen, I.B. (2008): Sprog og leg. Specialpædagogisk Forlag 2008

Certificeringer:

 • Sprog i Samspil (Learning Language and Loving it) - Hanen. www.hanen.org
 • Teachers Talk - Hanen. www.hanen.org
 • Spark Communication - Hanen. www.hanen.org
 • Mere end ABC - tidlig literacy i dagtilbud www.hanen.org
 • Jeg er klar - giv dit barn den bedste start på læsning www.hanen.org
 • ECERS The Early Childhood Environment Rating Scale-Revised (Børnemiljøvurderingsskala) ERSI Environment Rating Scale Institute
 • ECERS-E Early Childhood Environment Rating Scale, Ekstension (Fokus på fire læreplansskalaer til børnehave) ERSI Environment Rating Scale Institute
 • ITERS The Infant/Toddler Environment Rating Scale-Revised (Småbørnsvurderingsskala) ERSI Environment Rating Scale Institute
Sprogin | CVR: 35360700 | Annebergvej 1, st., 2700 Brønshøj.  | Tlf.: 41403927