Kurser og Certificeringer / Hanen - Certificering

Hanen - Certificering

The Hanen Centre forsker og underviser i, hvordan voksne bedst kan understøtte børns sproglige og sociale kompetencer. The Hanen Centre er en canadisk non-profit organisation, der har til formål at støtte forældre, pædagoger og talepædagoger i deres bestræbelser på at give børn de bedste sproglige og sociale kompetencer.

 

Sprogin tilbyder aktuelt to Hanen kurser:

 

Teacher Talk – Et Hanen-kursus i sprogunderstøttende strategier:

Teachers Talkgiver et overordnet indblik i Hanens sprogunderstøttende strategier kendt fra ’Sprog i samspil’. Kurset giver mulighed for at deltagerne erhverver sig et stærkt grundkendskab i:

• at identificere børn i sproglige vanskeligheder • at iværksætte sprogunderstøttende indsatser i forhold til barnets behov • at gennemføre vejledende samtaler med såvel kolleger som forældre i forhold til børns sproglige udvikling med henblik på at styrke indsatsen omkring barnet både i hjem og i dagtilbud.

 

På dette kursus vil deltagerne erhverve sig viden om – og gøre sig erfaring med at benytte evidensbaserede Hanen-strategier med henblik på at styrke børns samspil med voksne og jævnaldrende, deres sproglige færdigheder, samt at styrke deres literacy-kompetencer. Mellem hver undervisningsgang vil deltagerne blive bedt om at udvælge og beskrive et barns sproglige færdigheder, og at afprøve strategier og optage en film med forløbet, som kan tjene til refleksion over egen praksis i de kommende undervisningsgange.

 

Sprog i samspil (Learning Language and Loving It) – Et Hanen-certificeret uddannelsesprogram

Sprog i samspil (Learning Language and Loving It) er et evidensbaseret program, der er udviklet i Canada i et samarbejde mellem forskere, logopæder, og praktikere. Programmet er designet til at understøtte pædagoger i at anvende praktiske strategier for at hjælpe alle børn i en gruppe med at opbygge sprog og sociale færdigheder, uanset hvilke lærings- og kommunikationsstrategier børnene benytter og uanset om børnene har særlige behov.

 

Sprog i samspil, giver praktiske, forskningsbaserede strategier til at:

  • Fremme alle børns sproglige udvikling gennem hverdagens aktiviteter, rutiner og leg.
  • Tune dig ind på børnenes interesser, så du kan følge deres initiativ, hvilket styrker den sproglige

udvikling.

  • Justere din kommunikation med børnene, med henblik på at hjælpe børnene til at udvikle et mere

avanceret sprog.

  • Fremme børnenes samspil med hinanden.
  • Fremme sprogstimulering i forestillingslege.
  • Fremme tidlig literacyfærdigheder.

 

Læs mere om kurserne på Sprogin’s hjemmeside:

Teacher Talk

Sprog i samspil

Læs mere om Hanen her: www.hanen.org

Sprogin tilbyder at komme ud i dagtilbud og kommuner over hele landet og afholde Hanen kurser. Henvendelse til Trine Kjær Krogh e-mail: trine@sprogin.dk

Skriv til trine@sprogin.dk

Sprogin | CVR: 11365795 | Annebergvej 1, st., 2700 Brønshøj. Kursus - Tjærebyvej 25, 4000 Roskilde  | Tlf.: 41403927