Kurser og Certificeringer / Grundkursus i sprogpædagogik

Grundkursus i sprogpædagogik

10. undervisningsgange
Kurset henvender sig til personale som har ansvar for at støtte og styrke sprogudviklingen i dagtilbud. På kurset får du en praksisrettet og evidensbaseret tilgang til sprogarbejdet i vuggestuer og børnehaver. Der vil være fokus på alle børn, børn med typisk sprogudvikling, børn, som er forsinkede enten kognitivt eller sprogligt og der vil naturligvis også indgå redskaber til at arbejde med sprogudviklingen hos børn med flere sprog.

Som deltager vil du blive styrket i færdigheder som:
- At identificere børn i sproglige vanskeligheder.
- At screene, vurdere og beskrive et barns sprog.
- At udarbejde handleplaner med afsæt i viden om, hvilke typer aktiviteter, der styrker sproget.
- At vurdere og styrke det generelle børnemiljø.

Du vil få indsigt i:
- hvilke typer aktiviteter, som kan styrke de forskellige dele af sproget
- sprogunderstøttende strategier, som er virksomme i hverdagen.

Du vil blive trænet i at
- lave små oplæg for forældre og kolleger
- vejlede og guide pædagoger og forældre til børn, som har behov for ekstra støtte.
 
Sprogin | CVR: 11365795 | Annebergvej 1, st., 2700 Brønshøj. Kursus - Tjærebyvej 25, 4000 Roskilde  | Tlf.: 41403927