Almene forretningsvilkår

Tilmelding

Tilmelding skal foregå̊ skriftligt (via e-mail) og er bindende. Efter din tilmelding modtager du en tilmeldingsbekræftelse og en betalingsanmodning.

Afmelding

Er deltagergebyret ikke blevet overført inden den dato, som fremgår af tilmeldingsbekræftelsen eller betalingsanmodningen, mistes kravet på den reserverede kursusplads.

Afmeldinger skal foregå̊ skriftligt. Hvis afmeldingen sker inden den i tilmeldingsbekræftelsen eller betalingsanmodningens nævnte dato, forfalder betalingsanmodningen og allerede overførte penge refunderes.

Finder afmeldingen sted på eller efter den dato, som fremgår af tilmeldingsbekræftelsen betalingsanmodningen, eller udebliver man fra kurset uden afmelding, opkræves det fulde kursusgebyr og allerede overførte penge refunderes ikke.

Generelt er det muligt, at man kan navngive en anden deltager, som kan overtage ens plads, hvis man bliver forhindret i at deltage i kurset, og som dermed overtager kursusgebyret.

I tilfælde af force majeure (undervisererens fravær, uforudsete begivenheder osv.) forbeholder Sprogin sig ret til at aflyse et kursus. I dette tilfælde bliver de tilmeldte kursusdeltagere kontaktet og allerede betalte kursusgebyrer refunderet. Ved pludselig aflysning af et kursus pga. uforudsete begivenheder vil der blive fundet en erstatningsdato eller kursusgebyret vil blive erstattet. Hvis aflysningen af et kursus sker fra Sprogins side vil allerede betalte kursusgebyrer blive tilbagebetalt. Dog refunderes ikke andre omkostninger, som deltagerne måtte have haft i forbindelse med kurset, som fx transport- eller overnatningsomkostninger.

Andet

Sprogin hæfter ikke, hvis der sker ulykker, skader eller tyveri af genstande eller køretøjer. Deltagerne er dermed selv ansvarlige for at være sikret af egen forsikring.