Kurser og Certificeringer / Børnemiljøvurderinger

Børnemiljøvurderinger

Kvalitetsvurdering – observation og dokumentation af dagtilbud

ECERS, ITERS, FCCERS og SACERS er verdensomspændende anerkendte kvalitetsmålingsinstrumenter til hhv. børnehaver, vuggestuer, dagpleje og fritidshjem/SFO. Materialerne er udviklet i USA på Universitet of South Carolina, og er i dag forvaltet af ERSI.

ECERS, ITERS, FCCERS og SACERS tager afsæt i forskningsbaseret viden om børns udvikling og behov. Alle børnemiljøvurderingsskalaer har været afprøvet som vurderinger i pasningstilbud over hele verden, og er en af grundpillerne i systematisk og bæredygtig kvalitetsudvikling og kvalitetssikring i de enkelte dagtilbud.

Sprogin tilbyder aktuelt kurser i ECERS, ITERS, FCCERS og SACERS

Kurserne henvender sig til konsulenter, ledere og pædagogisk fagpersonale, som ønsker at udvide deres faglige viden inden for det pædagogiske område, i forhold til barnets sproglige og kognitive udvikling, trivsel, sikkerhed og sundhed.

Kursuspakken består af fire undervisningsdage. Den første undervisningsdag får man gennemgået overskalaerne, og deltagerne vil lære at score og regne scorerne korrekt sammen. Der vil også være fokus på at fastholde objektivitet i vurderingssituationen.  De tre følgende dag er udformet som praktikdage, hvor der foretages vurderinger og efterfølgende sammenlignes og diskuteres de scorer som deltagerne har foretaget, men henblik på at styrke de enkelte deltageres reliabilitet, når de scorer.

Sprogin tilbyder at komme ud i dagtilbud og kommuner over hele landet og afholde kurser i ocennævnte skalaer.

Læs mere om:
ECERS-3

ITERS-3
ECERS-E
ITERS-R
FCCERS-R
SACERS
ERSI
EVA - Danmarks Evalueringsinstitut

 

 

Skriv til trine@sprogin.dk

Sprogin | CVR: 35360700 | Annebergvej 1, st., 2700 Brønshøj.  | Tlf.: 41403927