Kurser og Certificeringer / Børnemiljøvurderinger

Børnemiljøvurderinger

Kvalitetsvurdering – observation og dokumentation af dagtilbud

ECERS og ITERS er to verdensomspændende anerkendte kvalitetsmålingsinstrumenter til hhv. børnehaver og vuggestuer. ECERS er målrettet børnehaver og ITERS er målrettet vuggestuer. Materialet er udviklet i USA på Universitet of South Carolina, og er i dag forvaltet af ERSI.

ECERS og ITERS tager afsæt i forskningsbaseret viden om børns udvikling og behov. Begge børnemiljøvurderingsskalaer har været afprøvet som vurderinger i dagtilbud over hele verden, og er en af grundpillerne i systematisk og bæredygtig kvalitetsudvikling og kvalitetssikring i de enkelte dagtilbud.

Sprogin tilbyder aktuelt to ECERS og ITERS kurser:

Kurserne henvender sig til konsulenter, ledere og pædagogisk fagpersonale, som ønsker at udvide deres faglige viden inden for det pædagogiske område, i forhold til barnets sproglige og kognitive udvikling, trivsel, sikkerhed og sundhed.

Kursuspakken består af fire undervisningsdage. Den første undervisningsdag får man gennemgået overskalaerne, og deltagerne vil lære at score og regne scorerne korrekt sammen. Der vil også være fokus på at fastholde objektivitet i vurderingssituationen. Indholdet af de gennemgåede skalaer er baseret på amerikansk forskning, men ECERS og ITERS er afprøvet i en række lande, hvor den enkelte kan indhente mere forskning fra. De tre følgende dag er udformet som praktikdage, hvor det må forventes, at deltagerne i små team kan fragte sig fysisk frem og tilbage mellem dagtilbud og undervisningslokale. I praktikken vil man lære at anvende de forskellige skalaer og ved den efterfølgende opsamling efter frokost, vil der blive debatteret i teamet, om hvilke score der er givet og hvorfor – men henblik på at styrke de enkelte deltageres reliabilitet, når de scorer.

Sprogin tilbyder at komme ud i dagtilbud og kommuner over hele landet og afholde kurser i ECERS og ITERS.

Læs mere om ECERS og ITERS her:

ECERS-3
ITERS-R

http://ers.fpg.unc.edu

 

Skriv til trine@sprogin.dk

Sprogin | CVR: 11365795 | Annebergvej 1, st., 2700 Brønshøj. Kursus - Tjærebyvej 25, 4000 Roskilde  | Tlf.: 41403927