ECERS-E - Fokus på fire læreplansskalaer til børnehave

 
ECERS-E er udformet som et supplement til ECERS-R/ECERS-3 med særlig fokus på læring inden for områderne literacy, matematik, Science og mangfoldighed.Der lægges vægt på at skabe læringsmuligheder for børn på en legende og anerkendende måde. ECERS -E er signifikant relateret til fremskidt i børns sprog, nonverbale ræsonnementer, talefærdigheder og før-læsefærdigheder og er dermed et materiale som er værdifuldt i forhold til at vurdere skoleparathed.
 
For børn i udsatte boligområder er det af særlig stor værdi at der sættes fokus på læring.
 
Sprogin tilbyder ECERS-E kurser på tre dage som supplement til ECERS-3.

Læs mere om ECERS-E her:
https://www.ersi.info/index.html
https://www.eva.dk/sites/eva/files/2018-05/M%C3%A5leredskaber%20i%20dagtilbud_endelig.pdf
https://www.hogrefe.dk/shop/fokus-pa-fire-laereplansskalaer-til-bornehave.html

Skriv til trine@sprogin.dk

Sprogin | CVR: 11365795 | Annebergvej 1, st., 2700 Brønshøj. Kursus - Tjærebyvej 25, 4000 Roskilde  | Tlf.: 41403927