Certificering som ECERS-3 observatør i børnehaven

ECERS (Early Childhood Enviromental Rating Scale) blev udviklet i 80érne i USA, og er siden blevet udbredt til mere end tyve lande. ECERS er skabt med henblik på at skabe et trygt og sikkert miljø for børn med fokus på relationer og passende læringsmuligheder og alderssvarende aktiviteter.

På ECERS-certificeringskurset kan du blive certificeret ECERS-3 observatør efter de amerikanske ERS standarter. Kurset har en varighed af fire dage. På den første dag bliver du præsenteret for teorien bag ECERS og indføres i brug af skalaen.

På kurset anden, tredje og fjerde dag skal vi ud og børnemiljøvurdere i tre forskellige børnehaver. Efterfølgende gennemgår vi de enkelte scoringer. Forudsætningen for at bestå en certificering er at du har 85 % korrekte svar. Dette kriterium er nødvendigt for at sikre, at du som observatør er valid.

Dato                                                          Tidspunkt

16. – 19. november, 2021                9-16

Hvor: 1. kursusdag og opsamling: Annebergvej 1, st., Brønshøj samt Institutioner i Københavnsområdet.

Kursusramme: Fire på hinanden følgende dage

Pris: 16.000 kr. ekskl. moms. Prisen er inkl. forplejning (eftermiddagskaffe/te, frugt og kage).

Kursus oprettes efter aftale
Kontakt via den blå knap nedenfor eller henvend direkte via e-mail til: trine@sprogin.dk