Certificering som ITERS-3 observatør i vuggestuen

ITERS-3 (Infant Toddler Enviromental Rading Scale) er skabt med henblik på at skabe et trygt og sikkert miljø for spædbørn, tumlinge og småbørn med fokus på relationer og passende læringsmuligheder og alderssvarende aktiviteter for børn. Det er en forskningsbaseret miljøvurdering som bruges i en langt række lande, bl.a. Norge og Sverige.

På ITERS-3 certificeringskurset kan du blive certificeret ITERS-3 observatør efter de amerikanske ERS-standarter. Kurset har en varighed af fire dage. På den første dag bliver du præsenteret for teorien bag ITERS og indføres i brug af skalaen. I forløbet lærer du at kigge efter, om behovene opfyldes hos spædbørn, tumlinge og to-årige, så du sikrer et miljø, som tilgodeser alle aldersgrupper.

På kurset anden, tredje og fjerde dag skal vi ud og børnemiljøvurdere i tre forskellige vuggestuer. Efterfølgende gennemgår vi de enkelte scoringer. Forudsætningen for at bestå en certificering er at du har 85 % korrekte svar. Dette kriterium er nødvendigt for at sikre, at du som observatør er valid.

Dato                                                          Tidspunkt

22. – 25. november, 2021                9-16

Sted: 1. kursusdag og opsamling: Annebergvej 1, st., Brønshøj samt Institutioner i Københavnsområdet.

Kursusramme: Fire på hinanden følgende dage

Pris: 16.000 kr. ekskl. moms. Prisen er inkl. forplejning (eftermiddagskaffe/te, frugt og kage).

Kursus oprettes efter aftale
Kontakt via den blå knap nedenfor eller henvend direkte via e-mail til: trine@sprogin.dk