ECERS-E - Fokus på fire læreplansskalaer til børnehave

ECERS-E er udformet som et supplement til ECERS-R/ECERS-3 med særlig fokus på læring inden for områderne literacy, matematik, Science og mangfoldighed.Der lægges vægt på at skabe læringsmuligheder for børn på en legende og anerkendende måde. ECERS -E er signifikant relateret til fremskidt i børns sprog, nonverbale ræsonnementer, talefærdigheder og før-læsefærdigheder og er dermed et materiale som er værdifuldt i forhold til at vurdere skoleparathed.
 
For børn i udsatte boligområder er det af særlig stor værdi at der sættes fokus på læring.
 
Sprogin tilbyder ECERS-E kurser på tre dage som supplement til ECERS-3.
Læs mere om ECERS-E her:
https://www.ersi.info/index.html
Måleredskaber i dagtilbud
https://www.hogrefe.dk/shop/fokus-pa-fire-laereplansskalaer-til-bornehave.html