Certificeringer

Hvis du, dine kolleger eller ansatte er interesseret i et observationsmateriale til vurdering af børnemiljø med fokus på læreplanerne – Så se her! Børnemiljøvurderingerne herunder fokuserer på de vigtigste behovsområder for børn i dagtilbud i alderen fra de alleryngste børn til børnene i SFO.

  • Småbørn ITERS-3
  • Dagpleje FCCERS
  • Børnehavebørn ECERS-3
  • Læreplaner fokus i børnehaven ECERS-E  
  • SFO SACERS 

Kvalitetsudvikling og kvalifikation

Baseret på mange års omfattende forskning og udviklingsarbejde inden for pædagogisk kvalitet i børneinstitutioner internationalt og nationalt tilbyder Sprogin kurser og efteruddannelse til forskellige målgrupper, hvor den tætte sammenhæng mellem det aktuelle indhold i børnemiljøvurderingerne kobles sammen med den praktiske gennemførelse ude i dagtilbud mv. Der ses nærmere på indvirkning på alle niveauer af barnets og den ansattes relation og organisation.

I flere årtier har Børnemiljøvurderingerne bidraget med ny forskning i en tilgængelig form, som har dannet grundlaget i flere lande for at udvikle bedre uddannelsesmuligheder for et utal af børn. Børnemiljøvurderingerne har vist sig at være en af grundpillerne i en systematisk og bæredygtig kvalitetsudvikling og kvalitetssikring indenfor dagtilbud, dagpleje og SFO.

Vores differentierede videreuddannelsestilbud er rettet mod både forvaltning, ledelse, kvalitetsrepræsentanter, uddannelsesspecialister, konsulenter samt pædagoger.

Ud over flerdagskurser om ’Kvalitet i dagtilbud’ tilbyder Sprogin også to-dags workshop og lynkurser (halvdagskurser) hvor deltagerne får mulighed for at blive præsenteret for kvaliteten af Børnemiljøvurderingerne og deres grundlag i forskellige uddybende omfang. Vi tilbyder også besøg i dagtilbud og dagplejehjem, hvor vi byder med forslag til indretning, som kan optimere børnenes leg og læring.

Sprogin er det eneste sted i Danmark som tilbyder certificering i Børnemiljøvurderingerne, det er et fire-dages kursus efter aftale, hvor deltagerne får mulighed for at lære materialet bedre at kende og bruge de forskellige observationsværktøjer. Her er fokus på observation, dokumentering og planlægning.

Sprogin tilbyder fire modeller, som målretter sig mod forskellige gruppesammenhænge:

  • Selvevaluering – den enkelte pædagog kan anvende skalaerne til at vurdere deres dagtilbud, egen praksis i forhold til børnenes alder.  

Her tilbydes halvdagskurser efter aftale ligesom der løbende udbydes halvdagskurser, som giver mulighed for enkeltpersoner at tilmelde sig og få et overblik og forståelse af fordelene ved brug af Børnemiljøvurderingerne ECERS-3 og ITERS-3.

  • Gruppeevaluering i dagtilbud 

Sprogin tilbyder efter aftale, at deltage ved fx ved personalemøder, hvor der kan tages udgangspunkt i forskellige områder og punkter i børnemiljøvurderinger, som kan drøftes for at opkvalificere den daglige praksis og den enkelte medarbejder.

  • Konsulentevaluering

Sprogin tilbyder efter aftale to-dags workshop til konsulenter fx Logopæder pædagogiske konsulenter eller andre fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning som ønsker at anvende eller allerede benytter skalaerne, som fx professionel assistance i dagtilbud og ved børnegrupper, hvor der er behov for at identificere styrker og områder, hvor der er behov for forbedringer.

  • Certificerede observatører

Sprogin tilbyder efter aftale flerdagskurser i deltagernes hjemkommuner, hvor der er mulighed for at sikre sig viden om ’Kvalitet i dagtilbud’ – på kurserne besøges tre dagtilbud eller dagplejere, som giver mulighed for at opnå en ensartet vurderingsopfattelse og med udgangspunkt i enten ECERS, ECERS-E, ITERS, FCCERS eller SACCERS søger vi for at deltager stifter bekendtskab med hvad høj kvalitet med stor pålidelighed er for en størrelse i praksis. Ved en ’Kvalitet i dagtilbud’ – certificeringen skærpes observation, dokumentering og planlægning. ’Kvalitet i dagtilbud’ – certificering inkluderer bl.a. gruppeintroduktioner, studier, evt. filmobservationer, feltpraksis, herunder debriefing med en certificeret træner og analyse, refleksions- og pålidelighedstest med praksisafprøvning.

En observation varer ca. 3 timer, hvor der er stor fokus på processer og mindre på strukturer og rutiner.

  • Samtalemøder

Sprogin tilbyder efter aftale samtalemøder med direktører og kvalitetschefer m.fl. i forvaltningsregi, hvor ’Børnemiljøvurderingerne’ kan præsenteres og hvor mulighederne for en kvalificering og gennemførelse af udvikling og forankring af pædagogisk kvalitet kan synliggøres ved hjælp af fx etablering af et permanent kvalitetsstyringssystem i dagtilbud mv.