Sprogin underviser, vejleder og rådgiver inden for børns sprog og bæredygtig inklusion

Sprogin er professionsrettet, udviklingsorienteret og forskningsbaseret. Sprogin arbejder med en helhedsforståelse af børn, voksne og unge i sproglige eller kognitive udfordringer med inddragelse af alle aktører med henblik på at skabe bæredygtige, kvalitetsorienterede løsninger.    Læs mere

_____________________________________________________________________________________________
Ny bog - Begrebsaktiviteter,  Læring af grundlæggende begreber. Styrk barnets sproglige kompetencer.
Bogen bygger på de samme 12 kategorier, som kortlægges i screeningsmaterialet Begrebsforståelse. Der bliver givet forslag til hvordan man arbejder med de forskellige begreber for hver af de 12 kategorier i henholdsvis daginstitutioner og i indskolingen. Bogen bliver derved en meget nyttig håndbog til at planlægge aktiviteter i forbindelse med den træning, som naturligt følger efter anvendelsen af begrebsforståelsen. Der kan arbejdes med træning i grupper og som i én-til-én undervisning. Begreberne præsenteres med tilhørende underbegreber med stigende sværhedsgrad. Læs mere
_____________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Ny bog - Jeg er klar! Giv dit barn den bedste start på læsning.
Denne bog handler om at styrke børns sprog og tidlige erfaringer med at lege med skriftsprog og er uundværlig for alle forældre og andre voksne, som ønsker at styrke og støtte deres børns forudsætninger for læsning og skrivning på en legende og sjov måde.
Bogen er fyldt med praktiske ideer, gode eksempler og tips, der hjælper forældre til at give deres børn den bedst tænkelige start på læsning og dermed til at lykkes, når de begynder på deres skoleliv.
Bogen skaber læringsmuligheder i alle dagens rutiner som eksempelvis gåture, højtlæsning og indkøb. Læs mere
_____________________________________________________________________________________________
 
Bog - ITERS-R kan bruges af konsulenter, ledere og andre, som ønsker at vurdere børnemiljøet i en institution eller dagpleje samt til at undervise personalet i selvevaluering. Det kan også bruges som et element i efteruddannelse. Den etablerede pålidelighed og gyldighed af skalaen gør endvidere ITERS-R særligt nyttigt i anvendelse ved forskning i og evaluering af dagtilbudsområdet.
ITERS-R er til brug inden for vuggestue- og dagplejeområdet med børn op til 30 måneder. Til børn mellem 3-6 år henviser vi til ECERS-3. Læs mere
_____________________________________________________________________________________________
 
Bog - ECERS-3 er et observationsmateriale til vurdering af børnemiljø. Det fokuserer på de vigtigste behovsområder for børn i dagtilbud i alderen 3-5 år.
ECERS-3 måler på det fysiske miljø og på interaktionerne mellem børn og pædagoger. Materialet indeholder desuden ekstra punkter, der vurderer, hvilke læse- og matematikaktiviteter der passer til udviklingsniveauet. Læs mere
_____________________________________________________________________________________________
 
Flugten fra sneglefarmen. Et snegleeventyr / Hvad ved du om snegle? En børnefagbog er en dobbeltbog, der består af en fagbog om snegle og et snegleeventyr.
Bogens hensigt er at give børn adgang til faglig viden om snegle og sneglearter, med særlig vægt på vinbjergsneglen, og at denne viden kan komme i spil i forbindelse med læsning af snegleeventyret Flugten fra sneglefarmen. Det handler om vinbjergsneglen Herman fru Ditte, som bliver fanget og anbragt i en sneglefarm og må gå så meget grueligt igennem, indtil det lykkes ham, at komme hjem til sin dejlige, fugtige vold.
Bogens udformning bygger på viden om læseteorier med særlig vægt på The Hanen Centres ABC and beyond. Teksten er udformet, så børn delvist kan læse med, ved at teksten undertiden er erstattet af billeder. Derved kan børn og voksne snakke om, hvordan man kan læse billeder og forskellen mellem billeder og tekst....   Læs mere
_____________________________________________________________________________________________
 
Denne illustrerede håndbog tilbyder en praktisk, forskningsbaseret tilgang til at fremme børns sproglige og sociale læring i deres daglige samspil med andre børn og voksne i vuggestue, dagpleje og børnehave. Bogen bygger på den nyeste forskning inden for feltet, og her er masser af inspiration at hente i forhold til børn på alle udviklingsstadier - lige fra børn, der befinder sig i den tidlige fase af nonverbal kommunikation, og til børn, der kan udtrykke sig i komplekse sætninger.....  Læs mere
_____________________________________________________________________________________________
 
Myter vs. fakta. Fem myter punkteres her. Alle børn kan lære sig flere sprog, inklusiv børn med flere udviklingsforsinkelser.......   Download plakat
_____________________________________________________________________________________________
 
 

___________________________________________Ny Bog - Samtale er guld - Kommunikation og sprog i børnehøjde. Denne bog understøtter arbejdet med læreplanstemaet 'kommunikation og sprog' i praksis og giver ideer og inspiration til at understøtte børns sprogudvikling og kommunikation i dagtilbuddets hverdag. 
Bogen sætter særligt fokus på, hvordan man kan støtte børns sproglige udvikling gennem deres nære relationer og fællesskaber med andre børn, barnets forældre og det pædagogiske personale. Helt centralt er det, at det pædagogiske personale fungerer som sproglige rollemodeller, og at de voksne er fuldt ud bevidste om den uhyre vigtige opgave, de har i forhold til at bringe høj kvalitet ind i børnenes sproglige miljø. Hver dag og for alle børn. Læs mere

___________________________________________

 
Bog - Mere end ABC - tidlig literacy i dagtilbud. Literacy er evnen til at læse og skrive, men også til at indgå i fællesskaber ved hjælp af blandt andet sprog - mundtligt som skriftligt. Det er en spirende færdighed, der begynder ved fødslen, og som bliver mere og mere tydelig op gennem vuggestue- og børnehavealderen, når børnene begynder at lave kruseduller med farveblyanter eller leger med bøger, bladrer gennem sider eller peger på billeder. Disse tidlige tegn på læsning og skrivning kaldes tidlig literacy. Læs mere
___________________________________________
 
_________________________________________
 
Bog - Hvornår skal vi være bekymret for et barns sproglige udvikling. Bogen præsenterer en række forskningsbaserede, sproglige milepæle, der kan anvendes som målestok for at vurdere, om et barn har behov for støtte til den sproglige udvikling.....
Læs mere
___________________________________________
Vent på barnets svar i op til ti sekunder. Mange børn har brug for at tænke, før ordene kommer til dem........
___________________________________________
 
 
Sprogin | CVR: 11365795 | Annebergvej 1, st., 2700 Brønshøj. Kursus - Tjærebyvej 25, 4000 Roskilde  | Tlf.: 41403927