Trine Kjær Krogh

IMG_6941

3 hurtige om Trine

Studiejob

Har arbejdet i vuggestue, børnehave og som dagplejer i børnenes hjem i sin studietid.

Mor
Har tre børn. Tre børn med syv års mellemrum og samme mand og 20 års erfaring med Emil fra Lønneberg!

A-menneske
Er A-menneske og elsker at gå tidlige morgenture mens solen står op.

Trine Kjær Krogh har et tæt samarbejde med stærke fagpersoner, som også underviser på Sprogins kurser.

Kernekompetencer

Viden om tilegnelse af sprog på dagtilbud, skole- og voksenområdet hos såvel etsprogede børn, som børn i en flersproget kontekst. Bred erfaring med aktionslæring, undervisning på PD, kurser, oplæg, vejledning og rådgivning.

2014: Sprogin – Selvstændig konsulent

Undervisningsopgaver inden for børns sprogtilegnelse, dansk som andetsprog i skoleregi og dagtilbud, temadage for naturvejledere i stimulering af børns sprogligeudvikling gennem oplevelser og erfaringer med naturen og naturfænomener. Oplæg om partnerskab med forældre til børn med særlige vanskeligheder og sprogtilegnelse i et inkluderende perspektiv.

2014: Ekstern lektor Syddansk Universitet

Undervisning, vejledning og eksaminering i Sprogtilegnelse 3 – dansk som andetsprog.

2010-2013 Adjunkt/lektor i logopædi og specialpædagogik

Vejleder på afgangsprojekter inden for diplomuddannelse i logopædi og specialpædagogik, underviser, vejleder og eksaminator på Sprogvejlederuddannelsen, videnskabsteori, og specialpædagogik i samtiden, dansk som andetsprog, læsning og dansk som andetsprog, læsevanskeligheder, samt konsulent, udvikler og underviser af nøglepersoner på Sprogpakken, og underviser på mindre kurser målrettet pædagoger og forældre. Konsulent på aktionslæringsforløb. Kurser i inklusion på københavnske skole. Følgeforskning inden for områderne sprog og inklusion.

2006-2010 Pædagogisk udviklingskonsulent Glostrup Kommune

Overordnet udvikling inden for Børne- og Kulturforvaltningens område samt udvikling og koordination af fagområdet dansk som andetsprog på dagtilbuds- og skoleområdet. Udarbejdelse af kommunal børnepolitik. Produktion af nyhedsbreve. Rådgivning og information til politikere, forvaltning, medarbejdere og ledere. Koordinering og planlægning. Udarbejdelse af statistik, analyser, notater, oplæg og rapporter. Tilrettelæggelse af kurser for lærere og pædagoger. Supervision og rådgivning på dagtilbuds- og skoleområdet. Udarbejdelse af projektansøgninger, tovholder og projektledelse og tildeling af ressourcer.

2005-2006 Underviser på SVIKA (Specialundervisning af Voksne i Københavns Amt)

Kompenserende specialundervisning af voksne indvandrere med funktionsnedsættelser (generelle indlæringsvanskeligheder, sindslidende, ADHD, læse- og skrivevanskeligheder, post traumatisk stresssyndrom eller en kombination af disse vanskeligheder). Eneundervisning i kommunikation med hjælpemidler, holdundervisning i kommunikation på dansk, læsning, skrivning og idræt.

1998-2005 Underviser og bibliotekar på Ishøj Sprog- og Integrationscenter

Undervisning i dansk som andetsprog. Holdundervisning og fjernundervisning. Varetagelse af skolebibliotekarfunktionen med ansvar for budget, indkøb, udlån, hjemkaldelse og distribuering af materialer til 50 lærere og 700 kursister fordelt på fire undervisningssteder i Københavnsområdet. Ansvar for pædagogisk rådgivning til lærere i brug af undervisningsmaterialer.

Udviklingsarbejde

2011-2013: Følgeforskning ”Opfølgning af Sprogpakken i Københavns Kommune” Udvikling af forskningsoplæg, følgeforskning og rapportskrivning

Følgeforskningsprojekt med fokus på, hvordan sprogpakkens understøttende sprogstrategier bliver brugt i samtaler og i tematisk sprogarbejde med henblik på at dokumentere og kvalificere og sprogarbejdet i kommunens dagtilbud i et pædagogisk og organisatorisk perspektiv.

2010-2011 Medarbejder på følgeforskning ”Inklusionsindsatser på børne- og ungeområdet i Ballerup Kommune”

Undersøgelsen fokuserede på inklusionsuddannelsens betydning for udvikling af inkluderende praksis på børne- og ungeområdet i Ballerup Kommune. Den pegede på en lang række betingelser, muligheder og barrierer, med betydning for de fremtidige udviklingsmuligheder inden for inklusion.

2011: Sprogpakken

Udvikler af tekster og filmklip målrettet forældreninddragelse på nøglepersonkurset i samarbejde med lektor Helle Iben Bylander. www.sprogpakken.dk

2008-2009: Projektleder: Faglæs – et aktionsforskningsprojekt i samarbejde mellem Glostrup Kommune og Nationalt Videncenter for Læsning med deltagelse af tre skoler og 35 lærere

Projektets overordnede mål har været at skabe et inkluderende klasserum hvor både etsprogede, tosprogede, læsesvage og læsestærke elever bliver styrket i faglig læsning, skrivning og generel fagforståelse i alle skolens fag.

2006-2008: Kortlægningsstudier af sprogtilegnelsesperspektivet på grunduddannelserne for Nationalt Videnscenter for Læsning

Frikøbt 5 timer ugentligt i to år til gennemførelse af undersøgelse rettet mod pædagogers og læreres viden om børns sprogtilegnelse og dennes betydning for læseudviklingen. Gennemførsel af kvantitativ spørgeskemaundersøgelse udsendt på mail og kvalitative interviews, analyse af resultatet, rapportskrivning, afholdelse af seminar og afrapportering til bevillingsyder.
Gennemført i samarbejde med Professionshøjskolen UCC, Syddansk Universitet og Nationalt Videncenter for Læsning.

Certificeringer

2014: Spark Communication – Hanen – www.hanen.org
2013: Learning Language and Loving it (sprog i samspil) – www.hanen.org

Uddannelser

2010: Projektlederuddannelse, Mannaz i samarbejde med Glostrup Kommune.
2008: Diplomuddannelse i specialpædagogik, CVU Storkøbenhavn.
2002: Uddannelse til lærer i dansk som andetsprog, Københavns Universitet.
1998: Cand. mag. i dansk og religionshistorie, Københavns Universitet.

Organisatoriske erfaring

Medlem af Hyltebjerg meninghedsråd siden 2010.
Formand for skolebestyrelsen på Øresundsskolen 2009 – 2010– medlem af bestyrelsen siden 2004.
Overgangsmedlem i bestyrelsen i Gladsaxe Lærerforening 2007.
Tillidsrepræsentant tilknyttet Speciallærerforeningen af 1981 på SVIKA 2006-2007.
Bestyrelsesmedlem i Københavnerkredsen i Speciallærerforeningen af 1981 2006-2007.
Tillidsrepræsentant/suppleant tilknyttet Landsforbundet af Voksenundervisere på Ishøj Sprog- og Integrationscenter 1999-2006.
Bestyrelsesmedlem Sektion 3, LVU, Københavns amtskreds 2003-2006.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Adgang for alle


Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

CeSoB

Trine Kjær Krogh er associeret partner med CeSoB – Center for social bæredygtighed. www.CeSoB.dk.

Kontaktinformation

Trine Kjær Krogh
Astrupvej 10
2700 Brønshøj
Mobil: 41 40 39 27
Mail.: [email protected]
Udviklet af Revol8