Aktionslæring

Aktionslæring kan beskrives som reflekterende læring i et forpligtende fællesskab over tid. Praktikernes motivation for læring er projekthandlinger, som er relateret til den daglige praksis. I et aktionlæringsforløb kan deltagerne løbende afprøve teori eller bedste praksis og reflektere over udøvelse og effekt i børne/elevgruppen.

I et aktionslæringsforløb er den undersøgende samtale og fælles refleksion et metodisk udgangspunkt i kombination med en forholdsvis stram rammesætning. Aktionslæring styrker sammenhængen mellem teori og praksis og understøtter implementering af en indsats.

Et aktionslæringsforløb kan skræddersyes til modtagernes behov, men indeholder altid fem faser:

  1. Formulering af en problemstilling, som opleves relevant af de involverede og mulig at handle på.
  2. Iværksættelse af en aktion, som forholder sig til problemstillingen, og som har til formål at føre til en forandring.
  3. Iagttagelse af en andens undervisning eller praksis. Iagttagelsen skal være centreret om aktionens indhold.
  4. Refleksion gennem en didaktisk samtale mellem de involverede praktikere. Den didaktiske samtale er karakteriseret ved at fokusere på at fastholde problemstillingen og de konkrete iagttagelser.
  5. Ny aktion som bliver aftalt i slutningen af den didaktiske samtale – eller den eksisterende aktion fastholdes eventuelt i en ændret form.

Hver gang en fase er gennemført, fortsætter man til næste fase, og herigennem opbygges og systematiseres viden om den praksis, som undersøges.

Afslutningsvis evaluerer praktikerne hele aktionslæringsforløbet ved at samle op på den viden om praksis, som er blevet synliggjort i forløbet og konkludere, hvordan iagttagelserne og refleksionerne skal afspejles i den fremtidige praksis. Det er en væsentlig pointe at hvert teams resultater dokumenteres skriftligt og formidles til ledelse og kolleger, som herigennem får mulighed for at drage nytte af de indsamlede erfaringer, foruden at det letter teamets muligheder for at fastholde aktionslæringens resultater i praksis over tid.

Sprogin tilbyder såvel selvstændige aktionslæringsforløb som en kombination mellem undervisning og aktionslæring efter principper for bedste praksis.

Få mere info om aktionslæring

Trine Kjær Krogh      4140 3927      [email protected]

Adgang for alle


Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

CeSoB

Trine Kjær Krogh er associeret partner med CeSoB – Center for social bæredygtighed. www.CeSoB.dk.

Kontaktinformation

Trine Kjær Krogh
Astrupvej 10
2700 Brønshøj
Mobil: 41 40 39 27
Mail.: [email protected]
Udviklet af Revol8