Sprogin underviser og rådgiver inden for børns sprog og bæredygtig inklusion

Sprogin er professionsrettet, udviklingsorienteret og forskningsbaseret. Sprogin arbejder med en helhedsforståelse af børn, voksne og unge i sproglige eller kognitive udfordringer med inddragelse af alle aktører med henblik på at skabe bæredygtige, kvalitetsorienterede løsninger.

Sprogin tilbyder undervisning og rådgivning

Sprogin underviser og rådgiver inden for aspekter af sproget ud fra et bæredygtigt og anerkendende perspektiv med fokus på tidlig indsats og inddragelse af forældre som ressource.

Sprogin har stor erfaring med faglig og social inklusion af børn og voksne med særlige udfordringer i såvel dagtilbud og skole som på arbejdspladser.

Sprogin arbejder ud fra et inkluderende, interaktionistisk udgangspunkt med fokus på relationer og interaktion mellem børn og voksne. Hos Sprogin opfattes sproget og kommunikationen som en væsentlig forudsætning for såvel faglig som social inklusion, og der arbejdes i udgangspunktet efter bæredygtige og inkluderende pædagogiske principper. Det betyder, at Sprogin altid søger efter forskningsbaseret evidens for bedste praksis inden for enhver indsatstype og altid inddrager overvejelser over implementering i tilbud.

Udgangspunktet for udvikling og fastholdelse af pædagogiske indsatser er ledelsesmæssig opbakning og overvejelser over, hvordan en institution eller skole, kommune kan etablere et støttesystem, der kan styrke praktikeren i fortsat at arbejde med og reflektere over pædagogiske eller didaktiske indsatser. Sprogin har fokus på implementering og tilbyder rådgivning i forhold til hvordan en organisation kan fastholde en indsats over tid.

I disse år er inklusion af børn, unge og voksne med særlige udfordringer på arbejdspladser, skoler og i dagtilbud i fokus. Dette er en stor personlig udfordring for alle de involverede børn, praktikere og forældre. Sprogin tilbyder både rådgivning og sparring i forhold til de faglige og sociale udfordringer, som kan opstå i processen og har særlig fokus på indgåelse af partnerskab med forældre. Sprogin arbejder ud fra bæredygtige principper for inklusion, som rækker ud over at et barn er fysisk placeret i et klasseværelse. Med udgangspunkt i film og personlige fortællinger tilbydes kurser til forældre og praktikere for at styrke indsatsen.

Kurser og oplæg

Sprogin tilbyder kurser, temadage, foredrag og oplæg som er skræddersyede efter netop de behov, som efterspørges. Ring eller skriv med henblik på at få designet netop det kursusindhold, som I står og mangler.

Sprogin har gode erfaringer med at udbyde kurser på rullende dage, for at kursisterne kan gå hjem og afprøve en indsats mellem kursusgangene for at styrke læringsprocessen. Kurser og temadage kan designes fleksibelt med en vekselvirkning mellem workshops, supervision, aktionslæring og oplæg. Sprogin tilstræber at lave en tæt kobling mellem forskning og praksis.

Sprogin tilbyder længere PD-inspirerede sprogvejlederkurser skræddersyede til kommunale behov for eksempel med inddragelse af inklusionsdimension. Herudover tilbydes kortere basiskurser inden for alle aspekter af sprog og inklusion, oplæg og foredrag, samt rådgivning, supervision og coaching af forældre og professionelle omkring børn og unge med sproglige og kognitive udfordringer.

Bøger og artikler

Hos Sprogin arbejdes der kontinuerligt med udvikling af faglige kompetencer blandt andet i forbindelse med bogudgivelser. Sprogin samarbejder desuden med forlag om standardiseringer af sprogtest og observationsmaterialer.

Betydningen af en tidlig indsats rettet mod børn i sproglige vanskeligheder er evident. For mange pædagoger er det dog en stor udfordring at identificere tidlige tegn på sproglige udfordringer hos børn.

Sprogin har udviklet et redskab, som har til hensigt at understøtte pædagogerne i at identificere tegn på sproglige vanskeligheder, med henblik på at sikre, at disse børn bliver tilbudt en sprogvurdering. Redskabet præsenteres i bogen: Sprogets milepæle – Hvornår skal vi være bekymret for et barns sproglige udvikling, der er skrevet af Trine Kjær Krogh og Helle Iben Bylander. Bogen udkommer på Dafolos Forlag januar 2014.

Sprogin på YouTube

www.youtube.com


Sprogin er certificeret til at undervise i ECERS og ITERS

Kursuskatalog for foråret 2018

Færøske plakater

iters-rNy bog: ITERS-R kan bruges af konsulenter, ledere og andre, som ønsker at vurdere børnemiljøet i en institution eller dagpleje samt til at undervise personalet i selvevaluering. Det kan også bruges som et element i efteruddannelse. Den etablerede pålidelighed og gyldighed af skalaen gør endvidere ITERS-R særligt nyttigt i anvendelse ved forskning i og evaluering af dagtilbudsområdet. LÆS MERE….

ecers-3Ny bog: ECERS-3 er et observationsmateriale til vurdering af børnemiljø. Det fokuserer på de vigtigste behovsområder for børn i dagtilbud i alderen 3-5 år. LÆS MERE…

myter-vs-fakta-ii
Download: Myter vs. Fakta: Flersproget Sprogudvikling


Download: Talplakaten – Tal og mængder

Download: Dit ansigt er spændende

Sprogin_plakat4Download: Giv barnet din fulde opmærksomhed

Sprogin_plakat3Download: Giv tid! Vent på barnets udspil

LadBarnetKommeMedForkloaringer2Download: Lad barnet komme med forklaringer

TilstræbFemTurtagningerDownload: Tilstræb fem turtagninger

SprogiSamspil

 Sprog i samspil

Elaine Weitzman og Janice Greenberg. (2014): Dansk bearbejdelse af Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh.
Sprog i samspil. En praksisnær guide til sproglig og social læring i dagtilbuddets fællesskaber. The Hanen Program. Dafolo.
www.dafolo.dk

 

kp_2013-4_250

Sprogets milepæle

Bylander, H.I, & Krogh, T.K. (2014): Sprogets milepæle. Hvornår skal vi være bekymret for et barns sproglige udvikling. Dafolo.
www.dafolo.dk

 

Adgang for alle


Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

CeSoB

Trine Kjær Krogh er associeret partner med CeSoB – Center for social bæredygtighed. www.CeSoB.dk.

Kontaktinformation

Trine Kjær Krogh
Astrupvej 10
2700 Brønshøj
Mobil: 41 40 39 27
Mail.: [email protected]
Udviklet af Revol8